Hvad er ferie på forskud?

Ferie på forskud er en mulighed, du som arbejdsgiver har for at give dine medarbejdere lov til at afholde ferie, som de endnu ikke har optjent.

Det er suverænt den enkelte arbejdsgiver, der bestemmer, om ferie på forskud skal være en mulighed i virksomheden - og i givet fald hvordan ordningen skrues sammen.

Med andre ord er ferie på forskud ikke en ret eller et krav medarbejderen kan stille, men et muligt gode, der kan gøre medarbejdernes (ferie)liv lidt mere fleksibelt og nemmere i praksis.

Hvordan fungerer ferie på forskud?

Hvis du som arbejdsgiver vil give en medarbejder ferie på forskud, er det naturligvis en del af aftalen, at dagene skal betales tilbage. Det sker ved, at du modregner dem efterfølgende. Og fratræder en medarbejder, inden der er blevet betalt tilbage, kan dagene modregnes i medarbejderens løn. Det bør altid aftales klart, tydeligt og skriftligt, hvordan dealen er skruet sammen.

Og særlig vigtigt: du skal være opmærksom på, at du kun kan modregne, hvis du ikke har givet mere ferie på forskud, end medarbejderen kan nå at holde i det til enhver tid indeværende ferieår.

Hvorfor findes ferie på forskud?

Ferie på forskud er et koncept, der opstod i kølvandet på revisionen af ferieloven i 2020. Indtil da havde vi i Danmark haft et optjeningssystem, hvor et helt kalenderårs ferie skulle være optjent, før man kunne begynde at bruge af den fra 1. maj året efter. Når man således først havde sparet op én gang, kom man principielt aldrig i bekneb for optjente feriedage.

Men fra 1. september 2020 fik vi den såkaldte samtidighedsferie. Det betyder, at vi ikke længere er tvunget til spare op lige så længe. Og det åbner derfor for muligheden for, at en medarbejder kan stå og mangle feriedage til for eksempel sin efterårsferie.

Som arbejdsgiver har du altså mulighed for at gå ind og afhjælpe denne situation ved at give ferie på forskud.

Hvordan skal du aftale ferie på forskud?

Som arbejdsgiver er det som nævnt dig, der alene bestemmer om - og i givet fald hvordan - en ordning med ferie på forskud skal strikkes sammen.

Men det er uhyre vigtigt, at du nedfælder reglerne og de vilkår, der skal gælde i virksomheden eller for den enkelte medarbejder.

Skal der for eksempel være begrænsning på, hvor meget ferie på forskud du vil give? Det kunne være en regel om, at medarbejderne kun kan få 2 eller 4 feriedage på forskud.

Er det alle medarbejdere eller medarbejdergrupper, der er omfattet af muligheden? Her skal du være opmærksom på ikke at komme i karambolage med forskels- og ligebehandlingslovgivningen.

Det er vigtigt at få skrevet retningslinjerne ned, hvis du vil tilbyde medarbejderne dette gode, ligesom I selvfølgelig skal beskrive, at ferie på forskud bliver modregnet.

I tillæg til en nedskrevet politik, skal du huske, at I også altid skal aftale det individuelt, når en specifik medarbejder beder om, og får, noget ferie på forskud. Som altid - gør det skriftligt, det kan sagtens bare være en mail.

Hvem kan få ferie på forskud?

Alle lønmodtagere kan som udgangspunkt få ferie på forskud - hvis deres arbejdsgiver vel at mærke tillader det. Arbejdsgiver har den fulde styring, men skal naturligvis være opmærksom på ikke at komme til at diskriminere og forfordele medarbejdere. Skriftlige politikker og aftaler er den sikre vej frem - også når det gælder ferie på forskud.

Derfor er DataLøn nemt

Løn skal være nemt. Derfor kan vi hjælpe dig i gang, køre lønnen for dig og har en masse automatiske funktioner.

Skal løn være nemt?

Samlet finansløsning

Mangler du overblik, sammenhængende data og at kunne håndtere flere ansatte på en gang? DataLøn gør dit liv lettere.

Vil du have overblik?

Undgå fejl med DataLøn

Savner du prøveberegninger inden lønnen køres? Eller mulighed for at rette de fejl der er opstået? Brug vores system som din lønbogholder og få ro i maven med DataLøn.

Vil du undgå fejl?