Hvad er et ferieår?

Et ferieår betegner den periode, hvor alle lønmodtageres lovbestemte 5 ugers årlige ferie optjenes i. 5 uger svarer til 25 feriedage. Ferien optjenes løbende gennem ferieåret.

For hver måned, en medarbejder arbejder, optjener vedkommende 2,08 feriedage. På et år bliver det til 24,96 feriedage - ergo er 2,08 dage pr. måned det tætteste man kunne og kan komme på at ramme 25 dage på et år.

Ferieåret må ikke forveksles med ferieafholdelsesperioden (se nedenfor).

Som alle andre år er et ferieår 12 måneder, men ferieåret ligger forskudt i forhold til kalenderåret.

Hvad er forskellen på ferieåret og kalenderåret?

Ferieåret løber fra 1. september til 31. august året efter - altså på tværs af kalenderåret. Det kan virke lidt bøvlet, besværligt og forvirrende at holde rede på.

Men grunden til at ferieåret ikke bare følger kalenderåret, er blandt andet danskernes typiske feriemønster, og at man skulle få et større puslespil til at gå op (i en overgangsperiode), da vi i 2020 blev nødt til at ændre hele vores måde at optjene ferie på i Danmark.

For at det ikke skal være løgn lå ferieåret nemlig indtil 2020 forskudt på en anden måde i forhold til kalenderåret. Dengang gik ferieåret fra 1. maj til 30. april. Men et EU-direktiv, der skulle og skal sikre, at alle nye lønmodtagere der for første gang kommer på arbejdsmarkedet, også med det samme kan holde ferie med løn eller få feriepenge, betød en ændring af den feriemodel, vi indtil da havde haft. Så forskydningen af ferie år i forhold til kalenderår er kommet for at blive ...

Hvad er ferieafholdelsesperioden?

Mens ferieåret er på 12 måneder, er den såkaldte ferieafholdelsesperiode på 16 måneder. Denne periode løber 4 måneder ud over ferieåret, nemlig fra 1. september til 31. december året efter - i alt 16 måneder.

De 25 feriedage, enhver lønmodtager optjener med 2,08 dage pr. måned i løbet af ferieåret, kan afholdes inden for denne 16 måneders periode.

Hvad skal arbejdsgiver være opmærksom på?

Hvis en medarbejder ikke afholder alle sine 5 ugers ferie inden for ferieafholdelsesperioden, kan den ene uge (altså 5 dage) overføres til det følgende ferieår. Men det kræver en skriftlig aftale mellem dig som arbejdsgiver og så medarbejderen.

Det er vigtigt at være opmærksom på, at du som arbejdsgiver har pligt til at sørge for at dine medarbejdere holder deres ferie. Filosofien bag dette er, at alle har brug for restitution for også at kunne være en glad og god arbejdskraft, når man ikke holder ferie. Af den grund er muligheden for at overføre ferie til følgende ferieår begrænset til 5 dage.

Muligheden for at konvertere feriedage, der ikke er afholdt, til en udbetaling, er begrænset på samme måde. Kun dage, der ligger ud over de første 20 dage, kan komme til udbetaling til medarbejderen.

Hvis en medarbejder ikke holder mindst 20 feriedage inden for ferieafholdelsesperioden, kan vedkommende altså ikke få overført eller udbetalt disse dage. I stedet vil pengene skulle overføres til til Arbejdsmarkedets Feriefond.

Forskellig slags ferie i ferieåret

I Danmark er de 5 ugers ferie, som lønmodtagerne optjener hvert ferieår, opdelt i to typer. 3 ud af de 5 uger er reserveret til hovedferien, som medarbejderen har ret til at holde i sommerperioden (maj-september). Alle har krav på 3 sammenhængende ferieuger i denne periode. De resterende 2 uger er såkaldt restferie. Som arbejdsgiver kan du varsle både hovedferie og restferie til at blive afholdt på bestemte tidspunkter. Der findes klare regler for hvordan henholdsvis hovedferie og restferie skal varsles.

Derfor er DataLøn nemt

Løn skal være nemt. Derfor kan vi hjælpe dig i gang, køre lønnen for dig og har en masse automatiske funktioner.

Skal løn være nemt?

Undgå fejl med DataLøn

Savner du prøveberegninger inden lønnen køres? Eller mulighed for at rette de fejl der er opstået? Brug vores system som din lønbogholder og få ro i maven med DataLøn.

Vil du undgå fejl?

Samlet finansløsning

Mangler du overblik, sammenhængende data og at kunne håndtere flere ansatte på en gang? DataLøn gør dit liv lettere.

Vil du have overblik?