fritvalgsordning

Hvad er fritvalgsordning?

En fritvalgsordning er et gode, som mange lønmodtagere nyder godt af. En fritvalgsordning består i, at arbejdsgiver hver måned - eller ved hver lønudbetaling - sætter en bestemt procentdel af medarbejdernes ferieberettigede løn ind på en såkaldt fritvalgskonto eller fritvalgsopsparing. Frivalgskontoen er nemlig en løbende opsparing, som arbejdsgiver laver på medarbejderens vegne.

Det er så op til medarbejderen selv at bestemme, hvordan pengene skal bruges - inden for de rammer den enkelte fritvalgsordning sætter. Én gang om året vælger den enkelte medarbejder typisk, om pengene fra fritvalgsordningen skal udbetales som ekstra løn, bruges på for eksempel seniordage, omsorgsdage eller feriefridage, eller om de skal sættes ind på vedkommendes pensionsopsparing.

Hvem har fritvalgsordning?

Fritvalgsordninger er som udgangspunkt bundet op på overenskomsterne og eventuelt lokalaftaler. Så hvor mange procenter af den ferieberettigede løn, du som arbejdsgiver skal sætte ind på medarbejdernes fritvalgsordning, skal du tjekke med overenskomsten.

En virksomhed kan naturligvis sagtens vælge at have en fritvalgsordning, selv om den ikke har overenskomst. Så vil ordningen enten være skrevet ind i medarbejdernes ansættelseskontrakter, eller en personalehåndbog vil beskrive og definere, hvordan fritvalgsopsparingen er skruet sammen og fungerer. Det vil selvfølgelig også fremgå, hvor mange procent fritvalgsordningen lyder på.

Selv om dine medarbejdere ikke har en fritvalgsordning, skal du være særligt opmærksom på, at elever og lærlinge kan have ret til at have en. Området er relativt komplekst, og vi anbefaler, at du får juridisk rådgivning, hvis du står i denne situation.

Udbetaling af fritvalgsordninger

Det vil fremgå af overenskomsten, hvordan og hvornår midlerne fra medarbejdernes fritvalgskonti skal udbetales til medarbejderen eller indbetales på deres pensionsordning.

Beskatningen af pengene skal først ske, når pengene rent faktisk kommer i medarbejderens hænder. Det er altså bruttobeløb, du som arbejdsgiver løbende sætter ind på fritvalgsordningen.

Hvornår blev fritvalgsordningen indført?

Det var i 2007, at fritvalgsordningen så dagens lys som en del af overenskomstforhandlingerne. Dengang lå ordningen på én procent af den ferieberettigede løn. Procentsatsen er siden steget, og for eksempel på industriens område ligger fritvalgsordningen i 2022 på syv procent.

 

Undgå fejl med DataLøn

Savner du prøveberegninger inden lønnen køres? Eller mulighed for at rette de fejl der er opstået? Brug vores system som din lønbogholder og få ro i maven med DataLøn.

Vil du undgå fejl?

Derfor er DataLøn nemt

Løn skal være nemt. Derfor kan vi hjælpe dig i gang, køre lønnen for dig og har en masse automatiske funktioner.

Skal løn være nemt?

Samlet finansløsning

Mangler du overblik, sammenhængende data og at kunne håndtere flere ansatte på en gang? DataLøn gør dit liv lettere.

Vil du have overblik?