Alt om ansættelseskontrakter

En ansættelseskontrakt er i bund grund et stykke papir (eller et elektronisk dokument), der underskrives af både arbejdsgiver og medarbejder, og som indeholder de grundlæggende præmisser for og bestemmelser i ansættelsesforholdet. Der er en række tydelige krav til, hvad en ansættelseskontrakt som minimum skal indeholde.

Nogle gange kaldes en ansættelseskontrakt også for et ansættelsesbevis eller et ansættelsesbrev. Men det er samme surdej - kært barn har som bekendt mange navne.

Findes der skabeloner til ansættelseskontrakter?

Ja, men pas på med dem. Det er ikke muligt at lave en skudsikker ansættelseskontrakt ud fra en skabelon alene. Det er i hvert fald ikke Visma DataLøns anbefaling, at du giver dig i kast med bare at udfylde en skabelon, uden som minimum at få vejledning til det. Heller ikke selv om de er nemme at finde på nettet.

Det allersikreste er naturligvis, at lade en jurist hjælpe med den konkrete udformning af kontrakten, så den passer præcis til de forhold, der gør sig gældende i det specifikke ansættelsesforhold. Så undgår du også uklarheder og forebygger misforståelser.

Hvis du vil have hjælp af Visma DataLøns jurister, der alle har speciale i ansættelsesret, på den ene eller den anden måde, kan du kontakte dem alle hverdage mellem kl. 9 og 15 på 72 27 90 16.

Hvornår skal der foreligge en ansættelseskontrakt?

Alle der arbejder for en arbejdsgiver med en arbejdstid på over 8 timer om ugen, har ret til en ansættelseskontrakt. Det gælder, hvad enten den ansatte er månedslønnet, timelønnet, vikar, tidsbegrænset ansat, ansat med løntilskud eller funktionær.

Ansættelseskontrakten skal ligge klappet og klar senest 1 måned efter den første arbejdsdag, og ansættelsesbeviset skal være skriftligt.

Hvis der sker ændringer i ansættelsen, skal medarbejderen have et nyt ansættelsesbevis eller et tillæg til den eksisterende kontrakt.

Hvad skal en ansættelseskontrakt indeholde?

Et gyldigt ansættelsesbevis skal beskrive de væsentligste forhold, der gælder for ansættelsen. Det betyder, at ansættelseskontrakten som minimum skal indeholde følgende 10 punkter:

  1. Arbejdsgiverens og medarbejderens navn og adresse
  2. Arbejdsstedets beliggenhed eller hvor arbejdet primært udføres
  3. Beskrivelse af arbejdet eller medarbejderens titel/stilling
  4. Starttidspunkt for ansættelse
  5. Ansættelsesforholdets forventede varighed, hvis der ikke er tale om en tidsubestemt ansættelse
  6. Medarbejderens ferierettigheder
  7. Medarbejderens og arbejdsgiverens opsigelsesvarsler
  8. Oplysninger om løn, tillæg, andre løndele og udbetalingstidspunkt
  9. Den normale daglige, ugentlige eller månedlige arbejdstid
  10. Angivelse af hvilke kollektive overenskomster eller aftaler, der regulerer arbejdsforholdet

En ansættelseskontrakt kan udmærket indeholde yderligere punkter, og det er fornuftigt at få alt relevant og væsentligt med. For eksempel:

Før og efter ansættelseskontrakten

Inden du som arbejdsgiver når til at skulle udarbejde en ansættelseskontrakt, er der som regel en kortere eller længere proces med at finde den rigtige medarbejder. Og efter rekrutteringen, og efter at I har ansættelseskontrakten på plads og medarbejderen er startet, dukker der andre pligter i ansættelsesforholdet op. For eksempel udbetaling af løn.

Du er velkommen til at hente vores guide om alt det, du skal være opmærksom på i forhold til din første medarbejder. Den kommer rundt om både før, under og efter.