Alt om ansættelseskontrakter

En ansættelseskontrakt er i bund grund et stykke papir (eller et elektronisk dokument), der underskrives af både arbejdsgiver og medarbejder, og som indeholder de grundlæggende præmisser for og bestemmelser i ansættelsesforholdet. Der er en række tydelige krav til, hvad en ansættelseskontrakt som minimum skal indeholde, men netop fordi det er en kontrakt, vil der ofte indgå mere i den end blot det absolut påkrævede.

Nogle gange kaldes en ansættelseskontrakt også for et ansættelsesbevis. Men pas på med det, for det er ikke helt det samme. Der er vigtige forskelle.

Ansættelsesbeviset indeholder udelukkende det minimale, og beviset skal ikke nødvendigvis skrives under. Ansættelsesbeviser bruges faktisk sjældent og kun i meget simple, ofte korte og tidsbegrænsede ansættelsesforhold.

Ansættelseskontrakten underskrives derimod af begge parter (det er netop en kontrakt), og det er sådan en man skal have udarbejdet, så snart der er vilkår i ansættelsesforholdet, der på nogen måde rækker ud over det minimale. Og det er der meget tit.

Findes der skabeloner til ansættelseskontrakter?

Ja, men pas på med dem. Det er ikke muligt at lave en skudsikker ansættelseskontrakt ud fra en skabelon alene. Det er i hvert fald ikke Visma DataLøns anbefaling, at du giver dig i kast med bare at udfylde en skabelon, uden som minimum at få vejledning til det. Heller ikke selv om de er nemme at finde på nettet.

Det allersikreste er naturligvis at lade en jurist hjælpe med den konkrete udformning af kontrakten, så den passer præcis til de forhold, der gør sig gældende i det specifikke ansættelsesforhold. Så undgår du også uklarheder og forebygger misforståelser.

Hvis du vil have hjælp af Visma DataLøns jurister, der alle har speciale i ansættelsesret, kan du kontakte dem alle hverdage mellem kl. 9 og 15 på 72 27 90 16.

Hvornår skal der foreligge en ansættelseskontrakt?

Alle, der arbejder for en arbejdsgiver med en arbejdstid på over 8 timer om ugen, har ret til en ansættelseskontrakt. Det gælder, hvad enten den ansatte er månedslønnet, timelønnet, vikar, tidsbegrænset ansat, ansat med løntilskud eller funktionær.

Ansættelseskontrakten skal fortsat her i 2022 ligge klappet og klar senest 1 måned efter den første arbejdsdag, og kontrakten skal være skriftlig. Igen er det dog en klar anbefaling at have kontrakten på plads, allerede før ansættelsesforholdet træder i kraft. Forventet i 2023 kommer der i øvrigt nye regler, der vil gøre deadlinen for at kontrakten foreligger, kortere.

Hvis der sker ændringer i ansættelsen, skal medarbejderen have en ny ansættelseskontrakt eller et tillæg til den eksisterende kontrakt. Og igen skal der underskrives.

Hvad skal en ansættelseskontrakt indeholde?

En gyldig ansættelseskontrakt skal beskrive de væsentligste forhold, der gælder for ansættelsen. Det betyder, at ansættelseskontrakten som minimum skal indeholde følgende 10 punkter:

  1. Arbejdsgiverens og medarbejderens navn og adresse
  2. Arbejdsstedets beliggenhed eller hvor arbejdet primært udføres
  3. Beskrivelse af arbejdet eller medarbejderens titel/stilling
  4. Starttidspunkt for ansættelse
  5. Ansættelsesforholdets forventede varighed, hvis der ikke er tale om en tidsubestemt ansættelse
  6. Medarbejderens ferierettigheder
  7. Medarbejderens og arbejdsgiverens opsigelsesvarsler
  8. Oplysninger om løn, tillæg, andre løndele og udbetalingstidspunkt
  9. Den normale daglige, ugentlige eller månedlige arbejdstid
  10. Angivelse af hvilke kollektive overenskomster eller aftaler, der regulerer arbejdsforholdet

Hvis aftalen kun indeholder netop disse 10 punkter, er det her, at det er muligt at tale om et ansættelsesbevis, som vi var inde på tidligere.

En ansættelseskontrakt skal indeholde alle væsentlige vilkår for ansættelsen. Så hvis man har yderligere vilkår, skal de skrives ind. Det kunne for eksempel være:

Før og efter ansættelseskontrakten

Inden du som arbejdsgiver når til at skulle udarbejde en ansættelseskontrakt, er der som regel en kortere eller længere proces med at finde den rigtige medarbejder. Og efter rekrutteringen, og efter at I har ansættelseskontrakten på plads og medarbejderen er startet, dukker der andre pligter i ansættelsesforholdet op. For eksempel udbetaling af løn.

Du er velkommen til at hente vores guide om alt det, du skal være opmærksom på i forhold til din første medarbejder. Den kommer rundt om både før, under og efter ansættelsen.

 

 

Alt om GDPR når du har ansatte

Læs om GDPR

 

Derfor er DataLøn nemt

Løn skal være nemt. Derfor kan vi hjælpe dig i gang, køre lønnen for dig og har en masse automatiske funktioner.

Skal løn være nemt?

Undgå fejl med DataLøn

Savner du prøveberegninger inden lønnen køres? Eller mulighed for at rette de fejl der er opstået? Brug vores system som din lønbogholder og få ro i maven med DataLøn.

Vil du undgå fejl?

Samlet finansløsning

Mangler du overblik, sammenhængende data og at kunne håndtere flere ansatte på en gang? DataLøn gør dit liv lettere.

Vil du have overblik?