Hovedkort - hvad er et hovedkort?

Hvad er et hovedkort?

Hovedkortet er en del af skattekortet, og hovedkortet bruges af den arbejdsgiver eller udbetaler, der står bag den enkeltes primære indtægtskilde. Det vil sige dér, hvor en lønmodtager tjener flest penge.

Hovedkortet fortæller, hvor stort et skattefradrag arbejdsgiveren skal gøre brug af, når den enkeltes løn eller udbetaling skal beregnes. Desuden fremgår det af hovedkortet, hvor høj en trækprocent lønmodtageren har.

Fradraget på hovedkortet er regnet ud på henholdvsvis dagsbasis, pr. 14. dag og på månedsbasis.

Hovedkortet hænger sammen med bikortet, men hovedkortet bruges kun ét sted, hvor bikortet kan bruges flere steder - hvis man for eksempel har flere små jobs (arbejdsgivere) ved siden af den primære indtægtskilde.

Hovedkortet må til gengæld kun bruges ét sted, fordi man ellers ender med at betale for lidt i skat.

Det er forskudsopgørelsen hos SKAT, der definerer, hvilke værdier der fremgår af hovedkortet. Hovedkortet henter din arbejdsgiver eller udbetaler selv hos SKAT. Det sker elektronisk, og du kan som lønmodtager ikke selv hente det.

Hvad er forskellen på hovedkort og bikort?

Din primære arbejdsplads vil bruge dit hovedkort, når de skal beregne og udbetale lønnen. En sekundær arbejdsplads (for eksempel et fritidsjob eller et studiejob) vil gøre brug af bikortet, når der skal udbetales løn. I det første tilfælde skal du have glæde af dit fradrag, i det andet tilfælde skal du ikke. Af samme grund kan du på et bikort kun se, hvad trækprocenten er, og der er intet fradrag.

Når bikortet bruges, får man nemlig ikke skattefradrag i sin løn, før den kommer til udbetaling. Trækprocenten vil derimod blive brugt på hele lønbeløbet, fordi man har haft fornøjelse af fradraget på den løn, man tjener via sit hovedkort.

Man kan også sige det sådan, at hovedkortet bruges dér, hvor du tjener mest. Eller dér hvor du får udbetalt mest fra, for eksempel SU eller pension.

Hvis man er på SU og har et studiejob ved siden af, vil også både hoved- og bikort blive brugt. SU'en vil blive udbetalt via hovedkortet. Det vil sige, at det er på SU-beløbet, at man gør brug af sit fradrag.

Samme situation gør sig gældende, hvis man får udbetalt en pension som sin hovedindtægt. Har man et lille job ved siden af for eksempel sin folkepension, vil lønnen tjent på det lille job blive udbetalt på baggrund af bikortet.

Hovedkort: sådan ændrer du det

Hos SKAT kan du se hvilke arbejdsgivere eller udbetalere, der bruger henholdsvis dit hovedkort og dit bikort. Og hvis du opdager, at en udbetaler bruger et forkert skattekort, skal du fortælle udbetaleren om det.

Hvis et job for eksempel går fra at være et mindre job til at blive din hovedindtægtskilde, skal du fortælle denne arbejdsgiver, at de skal bruge hovedkortet. Arbejdsgiveren eller udbetaleren henter så selv skattekortet hos SKAT og kan eventuelt rette i dine udbetalinger. Det kan du ikke selv gøre.

Har du i den forbindelse fået betalt for meget i skat, vil du få det retur ved næste årsopgørelse.

Derfor er DataLøn nemt

Løn skal være nemt. Derfor kan vi hjælpe dig i gang, køre lønnen for dig og har en masse automatiske funktioner.

Skal løn være nemt?

Undgå fejl med DataLøn

Savner du prøveberegninger inden lønnen køres? Eller mulighed for at rette de fejl der er opstået? Brug vores system som din lønbogholder og få ro i maven med DataLøn.

Vil du undgå fejl?

Samlet finansløsning

Mangler du overblik, sammenhængende data og at kunne håndtere flere ansatte på en gang? DataLøn gør dit liv lettere.

Vil du have overblik?