Hvad er en forskudsopgørelse?

Forskudsopgørelsen er et værktøj, som SKAT har opfundet for at sikre, at vi alle sammen løbende får betalt cirka hvad vi skal, i skat.

Forskudsopgørelsen er et slags individuelt, dynamisk dokument, som den enkelte dansker, der har en eller anden form for indkomst, der skal betales skat af, bør forholde sig aktivt til.

Forskudsopgørelsen er nemlig en oversigt over den enkeltes forventede indkomst, blandt andet løn, og fradrag det kommende (og indeværende) år - og på baggrund af dette den forventede skat.

Og hvis den enkeltes økonomiske forhold ændrer sig - det kunne for eksempel være på grund af højere løn eller køb og salg af bolig - så vil den forventede skat, der skal betales, også typisk ændre sig. Det reflekteres i forskudsopgørelsen, når man vel at mærke husker at ændre den, når der sker forskydninger i ens indkomst.

Forskudsopgørelse og arbejdsgiver

Forskudsopgørelsen smitter indirekte af på arbejdsgiverne, da det er deres pligt at tilbageholde skat af medarbejdernes løn - netop på baggrund af hvad den enkeltes forskudsopgørelse dikterer i forhold til fradrag og trækprocent. Disse tal henter arbejdsgiver via den enkelte medarbejders skattekort.

Hvorfor er forskudsopgørelsen vigtig?

Pointen med forskudsopgørelsen er at sikre, at den enkelte får betalt den så vidt muligt korrekte skat på løbende basis. Det er en god idé, fordi der så, når brættet gøres endeligt op ved årsopgørelsen, er betalt mindst mulig for lidt eller for meget i skat.

Har man betalt for lidt i skat, risikerer man et skattesmæk med mulig økonomisk smalhals på hjemmebanen som konsekvens. Og har man betalt for meget i skat, har pengene ligget uvirksomt hen hos SKAT.

Forskudsopgørelsen for et givent år kommer fra skat i november året før. Allerede her bør man kontrollere sine tal i forhold til det, man selv forventer at have i indkomst og fradrag det kommende år. Faktisk har man pligt til det.

Hver gang man ændrer i sin forskudsopgørelse, hvilket man kan gøre gennem hele det år, forskudsopgørelsen angår, foretages der automatisk en ny beregning af skattefradrag og trækprocent. Det kan også betyde ændringer i ens skattekort. Disse ændringer får arbejdsgiver helt automatisk information om - i hvert fald hvis arbejdsgiver laver løn i DataLøn.

Forskudsopgørelser og virksomheder

Forskudsopgørelsen gælder personlig indkomst, og derfor har den ikke umiddelbart noget at gøre med virksomheder og arbejdsgivere (bortset fra at den enkelte medarbejders skattekort som nævnt dannes på baggrund af vedkommendes forskudsopgørelse).

Undtagelsen er ved personligt ejede virksomheder i form af enkeltmandsvirksomheder. I en enkeltmandsvirksomhed er indkomsten i virksomheden at forstå som personlig indkomst - og som sådan en del af ejerens forskudsopgørelse. På samme måde kan et eventuelt underskud i en enkeltmandsvirksomhed trækkes fra, for eksempel hvis man som ejer har en positiv indkomst et andet sted fra.

Ejer du en enkeltmandsvirksomhed (med eller uden ansatte), beskattes din virksomheds indkomst på samme måde som personlig indkomst. Du skal altså angive den forventede omsætning for det følgende år på din forskudsopgørelse, præcis som lønmodtagere angiver deres forventede indkomst fra en arbejdsgiver på deres.

Hvorfor blev forskudsopgørelsen indført?

Forskudsopgørelsen blev indført i 1970, da vi i Danmark indførte kildeskatten. Før var det op til den enkelte at selvangive sin skat, når året var omme, og skatten blev så betalt i rater - altså bagudbetalt.

Men fra 1970 begyndte man at opkræve skatten løbende ved kilden - det vil sige arbejdsgiveren. På den måde begyndte vi i Danmark at betale vores skat forud - eller i hvert fald samtidig med at vi tjener pengene.

Da opkrævelsesmetoden skiftede, opstod der en akut forbrugsfest i Danmark. Indkomståret 1969 blev nemlig fuldstændig skattefrit, da man i 1970 skulle begynde at betale skat på forskud via kildeskatten. Man mente åbenbart ikke, at det var holdbart eller muligt, at den enkelte samtidig med løbende kildeskat kunne betale skatterater, der vedrørte 1969.

 

Derfor er DataLøn nemt

Løn skal være nemt. Derfor kan vi hjælpe dig i gang, køre lønnen for dig og har en masse automatiske funktioner.

Skal løn være nemt?

Samlet finansløsning

Mangler du overblik, sammenhængende data og at kunne håndtere flere ansatte på en gang? DataLøn gør dit liv lettere.

Vil du have overblik?

Undgå fejl med DataLøn

Savner du prøveberegninger inden lønnen køres? Eller mulighed for at rette de fejl der er opstået? Brug vores system som din lønbogholder og få ro i maven med DataLøn.

Vil du undgå fejl?