Gratis guide om den første medarbejder

Hent dit eksemplar af Bluegardens whitepaper ”Den første medarbejder” i dag. 


Dette whitepaper handler om alle de overvejelser, du som selvstændig skal gøre dig, inden du ansætter din første medarbejder. Mange selvstændige er vant til at træffe hurtige beslutninger og handle på
dem med det samme. Det er man ofte nødt til, når man er alene om at drive en forretning.

Whitepaperet beskriver det optimale for et ansættelsesforløb. Den beskriver i kronologisk rækkefølge, hvad du skal gøre, og hvad du kan gøre før, under og efter ansættelsen af en ny medarbejder.

*
*
*