5 klassiske spørgsmål om ferie

Uanset hvor ofte det bliver forklaret, er ferielovgivningen på nogle områder så snørklet, at der altid rejser sig tvivlsspørgsmål, når medarbejderne skal holde ferie.

For hvilken betydning er det nu lige ændringen af en medarbejders arbejdstid har for udbetalingen af løn under ferie? Hvornår overfører eller udbetaler man den 5. ferieuge? Og hvad er varslingsreglerne for afholdelse af ferie? Bliv også opdateret på reglerne om den ny ferielov her.

Her svarer jurist Amalie Stæhr Jensen på 5 typiske feriespørgsmål.

1. Ændring i arbejdstid

Hvis en medarbejder går op eller ned i arbejdstid, kan ændringen få betydning for udbetalingen af løn under ferie i ferieåret.

Hvis der skal ske en regulering af lønmodtagerens løn under ferie, skal lønmodtagerens arbejdstid have ændret sig mere end 20 procent (20 procentsreglen) fra optjeningsåret til det tidspunkt, hvor ferien afholdes. Hvis medarbejderen i optjeningsåret eksempelvis har arbejdet 37 timer om ugen, og på ferietidspunktet går ned i tid til 25 timer om ugen, er der sket en ændring af arbejdstiden på mere end 20 procent, og så skal der ske en forholdsmæssig regulering af ferielønnen.

“Det kan være svært at beregne, hvad medarbejderen så skal have i løn, når medarbejderen holder ferie. Derfor anbefaler jeg altid vores kunder at gå ind på Virk.dk, hvor de har lavet en meget pædagogisk feriepengedifferenceberegner. Her indtaster man arbejdstiden fra optjeningsåret og arbejdstiden på ferietidspunktet. Så beregnes der, om arbejdstiden er ændret mere eller mindre end 20 procent, og hvad det regulerede feriepengebeløb i givet fald er.”

2. Ferie for deltidsansatte

En deltidsansat optjener ferie på samme måde som fuldtidsansatte og holder ferie efter samme princip som fuldtidsansatte. Men hvis den deltidsansatte har holdt en uges ferie, så er der brugt fem feriedage, uanset hvor mange ugentlige arbejdsdage medarbejderen har. Baggrunden for dette er, at man skal kigge på den forholdsmæssige værdi af en arbejdsdag, fordi en ferieuge skal afspejle en normaluge.

“Det vil sige, at hvis en deltidsansat arbejder fast tre dage om ugen og holder en uges ferie, er der brugt fem feriedage. Jeg taler ofte med virksomheder, som giver deres deltidsansatte meget mere betalt ferie, end de har krav på, fordi de har misforstået reglerne.”

3. Overførsel af den 5. ferieuge

Hvis en lønmodtager efter ferieårets udløb den 1. maj ikke har fået afholdt al sin ferie, kan de overføre den 5. ferieuge til næste ferieår.  

“Det er kun den 5. ferieuge, der kan blive overført – ikke de første fire uger. Men man kan godt overføre eksempelvis feriefridage eller omsorgsdage, som ligger udover den 5. ferieuge, men det skal i så fald ske gennem en særskilt aftale mellem arbejdergiver og lønmodtager. Det er kun fem ugers ferie, der er reguleret af ferieloven. Alt, hvad der ligger derudover, aftaler man sig frem til.”

4. Udbetaling af ikke-afholdt ferie

Lønmodtagerne kan anmode om at få udbetalt værdien af den 5. ferieuge, hvis de ikke ønsker at overføre restferien til næste ferieår.

“Man kan også få udbetalt ikke-afholdt ferie, hvis man har været lovligt hindret i at afholde ferie. Det kan eksempelvis være, at man har været sygemeldt eller har holdt barsel. Hvis det er tilfældet, er det ikke kun 5. ferieuge, lønmodtageren kan få udbetalt, men også de første 20 dages ferie.”

5. Varsling af ferie

Det lyder næsten utroværdigt, men der er faktisk tilfælde, hvor en lønmodtager ikke ønsker at holde den ferie, de har krav på. Der er også tilfælde, hvor arbejdsgiver og lønmodtager ikke kan blive helt enige om, hvornår ferieafholdelsen skal placeres. I de tilfælde har arbejdsgiver ret til at varsle afholdelse af ferien.

“Her gør to forskellige varslingsregler sig gældende. Hvis det drejer sig om lønmodtagerens hovedferie, tre ugers sammenhængende sommerferie, kan arbejdsgiver med mindst tre måneders varsel beslutte, hvornår den skal afholdes mellem den 1. maj og 30. september. Hvis det drejer som om restferie, skal ferieafholdelsen varsles mindst en måned før ferieafholdelsen.”

Savner du generelt sparring på HR-emner i hverdagen? Så kan Personalejuridisk Rådgivning være noget for dig -->

10 råd om ferie
Har dine deltidsansatte ret til 5 ugers ferie? Og må du varsle ferie for dine medarbejdere? Få svar på det og meget andet om ferie for dine ansatte.