Regler for barnets første sygedag

"Barnets første sygedag" er en vending, som man ikke mindst hører på arbejdspladser. Det er en frase - sammen med frasen "barn syg" - der bruges i en bestemt situation til at forklare, hvorfor en given medarbejder ikke er på arbejde. Nemlig på den første dag, hvor vedkommendes barn er så syg, at han eller hun må blive hjemme for at passe det.

Under paraplyen eller betegnelsen "barnets første sygedag" vil man typisk også i mere teknisk og personaleadministrativ sammenhæng beskrive de forhold, der gælder for de medarbejdere, der er fraværende, fordi de bliver nødt til at tage sig af et barn (deres eget), der er blevet syg eller kommer ud for en ulykke.

Reglerne for fravær ved børns sygdom og barnets første sygedag kan du læse om i det følgende.

Hvem kan holde barnets første sygedag?

Enhver forælder har ret til fravær på et barns første sygedag, hvis sygdommen er opstået akut, og hvis det er absolut nødvendigt, at forælderen er til stede. Dette er beskrevet i lov om lønmodtagerens ret til fravær af særlige familiemæssige årsager. Retten til fravær gælder også, hvis barnet kommer til skade i skole eller daginstitution.

Pointen med at definere retten til at omhandle første sygedag er, at fraværet skal begrænses - indtil forælderen har kunnet tage andre forholdsregler i forhold til den akut opståede sygdom. Hvad enten det er en bedsteforælder, en nabo eller lignende.

Forælderen har som udgangspunkt ikke ret til løn under fraværet. Men det kan fremgå af overenskomst, lokalaftale, ansættelseskontrakt eller personalehåndbog, at medarbejderen har ret til løn. Ligesom disse også kan give (og beskrive) ret til yderligere fravær med løn på grund af barnets sygdom.

Barnets første sygedag og løn

Hvis ansættelsen ikke er omfattet af en overenskomst eller lokalaftale - og det heller ikke er beskrevet specifikt i en ansættelseskontrakt eller personalehåndbog - har barnets ene forælder ret til fravær ved akut sygdom. Men arbejdsgiver kan trække medarbejderen i løn for fraværet.

Er der imidlertid en gældende overenskomst, lokalaftale eller personalehåndbog, skal du som arbejdsgiver se efter reglerne netop dér. Mange overenskomster og lokalaftaler giver nemlig ret til løn på barnets første sygedag.

Nogle overenskomster giver endda ret til to eller flere dages fravær med løn. Begge forældre kan dog ikke holde barnets sygedag(e) med løn samtidig, selv om de måske begge har retten.

Husk også, at den enkelte medarbejder kan have særlige rettigheder, der er beskrevet i ansættelseskontrakten - både med hensyn til løn og til antallet af fraværsdage i træk ved et barns sygdom.

Barnets første sygedag og overenskomster

Du skal som arbejdsgiver naturligvis altid følge den specifikke overenskomst, hvis der er indgået en sådan. Dér findes alle detaljerne i reglerne for fravær i forbindelse med barnets sygdom og første sygedag. Det kan for eksempel handle om anciennitet, før medarbejderen har optjent en ret til løn, eller det kan handle om hvordan reglerne er, hvis forælderen må tage hjem fra arbejde midt på dagen. Starter barnets første sygedag så først dagen efter, eller hvordan?

Generelt stiller overenskomsterne dog typisk visse grundlæggende kriterier op for, at fraværet er i orden: Barnet skal være under 18 (grænsen kan også være lavere) og bo hos den forælder, der skal være fraværende. Det skal være nødvendigt at være til stede hos barnet - og det skal være såkaldt foreneligt med forholdene på arbejdspladsen.

Medarbejderen skal naturligvis også altid give arbejdsgiver besked.

Barnets første sygedag - hvor mange dage om året?

Hvor tit er det så okay, at en medarbejder har behov for fravær på grund af barnets første sygedag?

Det er vigtigt at skelne mellem fravær alene og så fravær med løn. Handler det om fravær alene, så kan det være nødvendigt for medarbejderen at være væk mere end blot den første dag, barnet er sygt. Det gælder, hvis det er komplet og aldeles umuligt at finde andre pasningsmuligheder.

Hvis det er barnets første sygedag med løn, handler det i sagens natur om den første dag. Her kan aftaler og overenskomster udmærket sætte grænser for, hvor mange af disse den enkelte medarbejder kan have. Altså, der kan være grænser for hvor mange sygeperioder på et år, der kan give ret til barnets første sygedag med løn.

Princippet er i øvrigt under alle omstændigheder, at det kun er den ene forælder, der kan holde barnets første sygedag for hver sygeperiode. Bliver lille bimse syg tirsdag, kan mor eller far blive hjemme denne dag. Og fra dagen efter må de så vidt som overhovedet muligt have fundet en anden løsning. Den forælder, der ikke blev hjemme tirsdag, kan altså heller ikke blive hjemme onsdag. Barnets første sygedag kan så at sige kun holdes én gang pr. sygeperiode.

Men bliver bimse så rask for eksempel fredag, for så at blive syg igen ugen efter, for eksempel om torsdagen, så er der tale om en ny sygeperiode, og torsdagen vil være en ny "barnets første sygedag".

Når der er løn for fravær i forbindelse med barnets første sygedag, er det imidlertid den enkelte aftale, der suverænt definerer, hvor mange af den slags dage, en medarbejder kan have på et år.

Derfor er DataLøn nemt

Løn skal være nemt. Derfor kan vi hjælpe dig i gang, køre lønnen for dig og har en masse automatiske funktioner.

Skal løn være nemt?

Undgå fejl med DataLøn

Savner du prøveberegninger inden lønnen køres? Eller mulighed for at rette de fejl der er opstået? Brug vores system som din lønbogholder og få ro i maven med DataLøn.

Vil du undgå fejl?

Samlet finansløsning

Mangler du overblik, sammenhængende data og at kunne håndtere flere ansatte på en gang? DataLøn gør dit liv lettere.

Vil du have overblik?