Hvad er befordringsfradrag, eller kørselsfradrag?

Befordringsfradraget og kørselsfradraget er to ord for det samme skattetekniske - og skattepolitiske - koncept. Begge ord dækker over et ligningsmæssigt fradrag, det vil sige et skattefradrag, der trækkes fra den skattepligtige indkomst (og ikke den personlige indkomst).

Man er berettiget til befordringsfradraget, hvis man har mere end 12 kilometer på arbejde og 12 kilometer hjem igen. Altså, alle kilometer der ligger ud over 24 kilometer på en arbejdsdag, kan man få befordringsfradrag for.

Befordringsfradraget eller kørselsfradraget må ikke forveksles med befordringsgodtgørelse eller kørselsgodtgørelse, som er en godtgørelse (eller erstatning, kan man sige), man som arbejdstager får direkte fra en arbejdsgiver, når man bruger sin egen bil i forbindelse med kørsel i arbejdstiden. Befordringsfradraget har derimod ikke noget med arbejdsgiver at gøre, men er en sag mellem den enkelte og SKAT.

Befordringsfradraget er en slags kompensation for at have langt til arbejde. Man får altså en skattemæssig gevinst, hvis man arbejder et sted, der ikke ligger lige rundt om hjørnet.

Hvornår er man berettiget til befordringsfradrag?

Du kan få befordringsfradrag, hvis du har et lønnet arbejde - for de befordringskilometer der ligger ud over 24 kilometer. Det gælder hver dag, du faktisk flytter dig selv til og fra arbejde. Det er ligegyldigt, hvordan du flytter dig. Du kan køre bil, med tog eller bus, cykle eller sågar gå. Det betyder også, at du ikke kan få fradrag for dage, hvor du arbejder hjemme eller har fri.

Det er vigtigt at huske, at arbejdet skal være lønnet. Hvis du er studerende, kan du altså få befordringsfradrag for dit studiejob (hvis du har langt nok), men ikke for at tage til dit studiested. For SU er ikke i denne sammenhæng at forstå som løn.

Du kan heller ikke få befordringsfradrag, hvis du kører i en firmabil, eller din arbejdsgiver på anden måde betaler for din transport. Hvis du bliver samlet op af en kollega, fordi I for eksempel bor tæt på hinanden, og kollegaen kører i firmabil, kan du heller ikke få befordringsfradrag.

Er du i ulønnet praktik, er befordringsfradraget heller ikke en mulighed.

Hvordan regner man sin befordring ud i kilometer?

Når det handler om, hvor mange kilometer man kan få befordrings- eller kørselsfradrag for, har vi allerede været inde på det magiske tal 24. Det er kun alt, hvad der ligger ud over 24 kilometer, der tæller. Men der er også et par andre vigtige detaljer:

Når afstanden fra dit hjem til din arbejdsplads skal måles, er udgangspunktet din folkeregisteradresse. Det gælder også selv om du for eksempel ind imellem kører på arbejde fra dit sommerhus, som måske ligger en hel del kilometer længere væk fra arbejdspladsen, end folkeregisteradressen gør.

Men til gengæld er det den faktiske afstand, du tilbagelægger, der definerer, hvor langt der er - og altså hvor mange kilometer du kan få befordringsfradrag for. Hvis den hurtigste vej fra din folkeregisteradresse til din arbejdsplads er længere end den korteste, kan du godt få fradrag for de ekstra kilometer, du kører.

Har du flere jobs, eller kører du på samme dag flere gange frem og tilbage mellem dit hjem og arbejdspladsen, tæller alle kilometer med i regnskabet. Måske har du et fritidsjob, du passer hver onsdag aften, og hvor du kun har 5 kilometer hver vej. Men dem kan du altså lægge oveni de kilometer, du har kørt frem og tilbage til og fra dit primære arbejde tidligere på samme onsdag.

Regn befordringsfradraget ud i kroner og øre

Satserne, der bliver brugt i sammenhæng med befordringsfradraget, fastsættes år for år. I 2023 gælder således:

  • 0 - 24 kilometer = 0 kr.
  • 25 - 120 kilometer = 2,19 kr. pr. kilometer
  • Over 120 kilometer = 1,10 kr. pr. kilometer (i visse yderkommuner 2,19 kr.)

Passerer du Storebæltsbroen, Øresundsbroen eller Kronprinsesse Marys Bro, får du ekstra fradrag. Størrelsen afhænger af, om du er med offentlig eller privat transport. Du finder detaljerne her hos SKAT.

Når du regner dit befordringsfradrag ud, skal du selvfølgelig huske kun at regne de dage med, hvor du faktisk er på arbejde. Du kan altså ikke bare gange med 365 dage ... Både feriedage, sygedage, hjemmearbejdsdage og så videre, må ikke regnes med.

SKAT har lavet en beregner, du kan bruge.

Hvad er værdien af befordringsfradraget?

Når du får 2,19 kr. i kørselsfradrag for en kilometer, betyder det ikke, at du får 2,19 kr. lige ind på din konto. Som med andre fradrag har også befordringsfradraget en såkaldt skatteværdi. Værdien er ifølge SKAT cirka 26 procent. Med andre ord sparer du 26 kroner i skat for hver 100 kroner du har i befordringsfradrag.

Hvordan får man udbetalt sit befordringsfradrag?

Der er netop tale om et fradrag, og derfor får man ikke sit kørselsfradrag udbetalt som sådan. Det bliver indregnet i det store årlige skatteregnskab, som du finder i din årsopgørelse. Naturligvis under forudsætning af at du indberetter det.

Beregn dit befordringsfradrag (kørselsfradrag) for 2022 og 2023

Befordringsfradrag1.jpg

Beregn befordringsfradrag

Derfor er DataLøn nemt

Løn skal være nemt. Derfor kan vi hjælpe dig i gang, køre lønnen for dig og har en masse automatiske funktioner.

Skal løn være nemt?

Undgå fejl med DataLøn

Savner du prøveberegninger inden lønnen køres? Eller mulighed for at rette de fejl der er opstået? Brug vores system som din lønbogholder og få ro i maven med DataLøn.

Vil du undgå fejl?

Samlet finansløsning

Mangler du overblik, sammenhængende data og at kunne håndtere flere ansatte på en gang? DataLøn gør dit liv lettere.

Vil du have overblik?