Hvad er befordringsgodtgørelse?

Befordringsgodtgørelse er en økonomisk kompensation, som arbejdsgiver kan vælge at betale til sin medarbejder, når medarbejderen bruger sin egen bil i forbindelse med sit arbejde. Det vil sige transport, der foregår i arbejdstiden og i arbejdsøjemed. Det handler i bund og grund om, at medarbejderen får dækket de udgifter, vedkommende har i forbindelse med erhvervsmæssig kørsel i egen bil.

Befordringsgodtgørelse er altså væsensforskellig fra befordringsfradrag (eller kørselsfradrag), for befordringsfradrag er et anliggende mellem lønmodtageren og SKAT og har som sådan intet med arbejdsgiveren at gøre. Befordringsfradrag er et ligningsmæssigt fradrag, der vedrører transport til og fra arbejde - altså transport der ikke er inkluderet i selve arbejdstiden, men som dog på samme måde foregår med lønmodtagerens eget transportmiddel (eller offentlig transport).

Hvorfor giver arbejdsgiver befordringsgodtgørelse?

Som arbejdsgiver giver man sin medarbejder befordringsgodtgørelse, fordi medarbejderen under sit arbejde stiller sit eget køretøj til rådighed for arbejdsgiveren - og har udgifter i den sammenhæng. Befordringsgodtgørelsen skal ikke blot kompensere for benzinudgifterne. Den skal også dække slitage, afskrivning, forsikring, vedligeholdelse og så videre.

Hvordan udbetaler arbejdsgiver befordringsgodtgørelse?

Når arbejdsgiver udbetaler befordringsgodtgørelse til en medarbejder, der for eksempel skal godtgøres for at bruge egen bil til et kundebesøg, er der specifikke krav:

Befordringsgodtgørelse skal fremgå af medarbejderens lønseddel, og beløbet skal figurere efter skat. For der skal ikke betales hverken AM-bidrag eller A-skat af befordringsgodtgørelsen. Medarbejderen har jo så at sige lagt ud af sine allerede beskattede penge.

Forholdet mellem befordringsgodtgørelse og SKAT

Selv om befordringsgodtgørelsen er skattefri for medarbejderen, skal du som arbejdsgiver ikke desto mindre indberette beløbet til SKAT. Det er lovpligtigt.

Arbejdsgiver har også pligt til at registrere den kørsel, der udbetales befordringsgodtgørelse for. Det kan ske med køresedler eller en såkaldt kørebog. Eller det vil kunne registreres via arbejdsgivers lønsystem - i hvert fald hos Visma DataLøn, hvor appen SmartLøn giver medarbejderne nem adgang til blandt andet at registrere kørsel på farten.

Registrerer medarbejder sin kørsel i SmartLøn appen, overholder arbejdsgiver automatisk sine kontrolforpligtelser i forbindelse med bogføringen. Ved køresedler kræver det papirarbejde i form af arbejdsgivers underskrift.

Er kørslen ikke registreret og angivet korrekt, kan SKAT behandle beløbet som almindelig løn, og beløbet vil blive beskattet. Og det noget rod.

Hvad skal registreres ved befordringsgodtgørelse?

For at arbejdsgiver overholder sine forpligtelser i forhold til lovgivningen, skal følgende ting registreres for hver gang, en medarbejders køretur skal kvalificere sig til at udløse befordringsgodtgørelse:

  • Navn, adresse, cpr-nummer eller medarbejdernummer
  • Dato for kørslen
  • Kørslens formål (for eksempel kundebesøg)
  • Kørslens endemål og eventuelt delmål (adresser)
  • Antal kilometer
  • Den sats for befordringsgodtgørelse, der anvendes
  • Beregning af godtgørelsen

Disse informationer opgiver medarbejderen, og arbejdsgiver har pligt til at kontrollere dem. Nærmere bestemt skal arbejdsgiver kontrollere dato, formål, antal kilometer, selve beregningen - og endelig naturligvis det helt grundlæggende: om kørslen er foregået med medarbejderens eget køretøj.

Som arbejdsgiver skal du kunne dokumentere, at du har udført denne kontrol.

Hvad er satsen for befordringsgodtgørelse?

Når befordringsgodtgørelsen skal beregnes i kroner og øre, skal den gældende takst selvfølgelig følges. Skatterådet fastsætter satserne, og det sker på baggrund af blandt andet udviklingen i benzinpriserne. Derfor stiger satserne ikke nødvendigvis år efter år, men kan også falde.

I disse år stikker energipriserne af, så ikke nok med at der skete en særregulering i 2022, i 2023 er godtgørelsessatserne igen hævet.

Satserne for udbetaling af befordringsgodtgørelse for kørsel i bil eller på motorcykel fra 1. januar 2023 er således:

  • Op til 20.000 kilometer om året: 3,73 kr. pr. km
  • Ud over 20.000 kilometer om året: 2,19 kr. pr. km

Bemærk, at befordringsgodtgørelse for kørsel på cykel, knallert eller scooter følger en sats på 0,61 kr. pr. km.

Sådan får du befordringsgodtgørelse

Er du lønmodtager, skal du være opmærksom, hver gang du bruger din egen bil (eller andet køretøj) i arbejdsøjemed. Især hvis det ikke er en fast rutine for dig at få befordringsgodtgørelse.

Tager du for eksempel din egen bil, når du skal fra Århus til Roskilde for at holde en dags møder med dine kolleger i Roskilde, kan du få befordringsgodtgørelse - hvis befordringsgodtgørelse vel at mærke er noget, din arbejdsgiver har valgt at give. Hvis svaret er ja, så tal med din arbejdsgiver om, hvordan og hvor du skal registrere din kørsel.

Sådan beregner du befordringsgodtgørelsen

Beregningen af den godtgørelse, du kan få fra din arbejdsgiver, følger statens takster, og der afregnes pr. kilomter. Du finder de aktuelle satser længere oppe i denne artikel.

Beløbet er skattefrit, og du skal tænke på godtgørelsen som et økonomisk tilskud, der ikke alene dækker dine direkte udgifter til benzin på turen, men som også kompenserer for slid på bilen, spytter i forsikringskassen og så videre.

 

Værd at vide om

skat og personalegoder

 

Derfor er DataLøn nemt

Løn skal være nemt. Derfor kan vi hjælpe dig i gang, køre lønnen for dig og har en masse automatiske funktioner.

Skal løn være nemt?

Undgå fejl med DataLøn

Savner du prøveberegninger inden lønnen køres? Eller mulighed for at rette de fejl der er opstået? Brug vores system som din lønbogholder og få ro i maven med DataLøn.

Vil du undgå fejl?

Samlet finansløsning

Mangler du overblik, sammenhængende data og at kunne håndtere flere ansatte på en gang? DataLøn gør dit liv lettere.

Vil du have overblik?