Hvad er en årsopgørelse?

Årsopgørelsen viser, om den enkelte medarbejder på baggrund af sin faktiske indkomst og den afregnede skat i det forgangne skatteår mangler at betale noget i skat, eller om vedkommende skal have noget tilbage. Årsopgørelsen er hvert år tilgængelig på skat.dk i løbet af foråret, typisk i marts, når det forgangne års resultat er opgjort fra SKAT's side. Den enkelte har selv pligt til at kontrollere, at tallene på årsopgørelsen er korrekte, og har ansvaret for at korrigere dem, hvis noget skal rettes. Fristen for at rette i årsopgørelsen er den 1. maj.

Arbejdsgivers opgave i forhold til årsopgørelsen

Din opgave i forhold til dine medarbejderes årsopgørelse er kun indirekte. Som arbejdsgiver er det din pligt løbende at indberette dine medarbejderes løn, A-skat og AM-bidrag. Det foregår via eIndkomst. Disse beløb bliver så senere, og automatisk, brugt af SKAT i forbindelse med den enkeltes årsopgørelse.

Hvis du ikke i tide får lavet din lønindberetning - eller i tide får lavet en såkaldt nulangivelse, hvis du i en given løntermin ikke skal udbetale løn - bliver du opkrævet en afgift af SKAT. Den er i 2023 på 800 kr. Dette potentielle problem (læs denne udgift) kan du undgå, hvis du har DataLøn som lønsystem. Her kan du nemlig nemt lave en markering i systemet én gang for alle, der betyder, at du automatisk nulangiver, hvis der ikke køres nogen løn.

Har du udbetalt honorarer - som ikke er løn i gængs forstand - til for eksempel en freelancer eller en foredragsholder (honorarer er B-indkomst), skal du som bekendt ikke indeholde eller afregne skat af honorarerne. Det er freelancerens egen hovedpine. Men du har dog oplysningspligt, det vil sige, at du skal oplyse om udbetaling af honoraret via freelancerens cpr-nummer.

 

Derfor er DataLøn nemt

Løn skal være nemt. Derfor kan vi hjælpe dig i gang, køre lønnen for dig og har en masse automatiske funktioner.

Skal løn være nemt?

Undgå fejl med DataLøn

Savner du prøveberegninger inden lønnen køres? Eller mulighed for at rette de fejl der er opstået? Brug vores system som din lønbogholder og få ro i maven med DataLøn.

Vil du undgå fejl?

Samlet finansløsning

Mangler du overblik, sammenhængende data og at kunne håndtere flere ansatte på en gang? DataLøn gør dit liv lettere.

Vil du have overblik?