Hvad er kørselsgodtgørelse?

Kørselsgodtgørelse er et medarbejdergode. Det er nemlig en økonomisk kompensation for, at medarbejderen bruger sit eget (eller ægtefællens) transportmiddel under sit arbejde - for eksempel ved besøg på en byggeplads i den anden ende af landet, eller når medarbejderen skal besøge en anden filial.

At udbetale kørselsgodtgørelse er ikke lovpligtigt for arbejdsgiver, men noget arbejdsgiver kan vælge at betale til sin medarbejder. Arbejdsgiver beslutter altså i den situation at dække medarbejderens udgifter i forbindelse med, at vedkommende kører i egen bil for at udføre sit arbejde. Det er helt sikkert god stil. Det kræver dog, at medarbejderen fører en kørebog.

OBS! Kørselsgodtgørelse er ikke det samme som kørselsfradrag (eller befordringsfradrag). Kørselsfradrag handler alene om, at man som lønmodtager kan opnå et fradrag på sin egen selvangivelse for at transportere sig selv til og fra arbejde, hvis man har mere end 12 kilometer hver vej.

Hvorfor kørselsgodtgørelse?

Grunden til at give sine medarbejdere kørselsgodtgørelse, er enkel: medarbejderen stiller under sit arbejde sit eget køretøj til rådighed for jobbet - og har selvfølgelig udgifter i den sammenhæng. Kørselsgodtgørelsen kompenserer såvel for benzinudgifter som for udgifter til at dække slitage, afskrivning, forsikring, vedligeholdelse med mere.

Krav til hvordan arbejdsgiver udbetaler kørselsgodtgørelse

Når arbejdsgiver udbetaler kørselsgodtgørelse, er der flere krav til det formelle:

Kørselsgodtgørelser skal fremgå af de enkelte lønsedler, og beløbene skal optræde efter skat. Da medarbejderen har lagt ud for de kørselsudgifter, vedkommende har - af penge der allerede er beskattet - skal der nemlig hverken betales AM-bidrag eller A-skat af kørselsgodtgørelsen.

Hvad skal SKAT vide om kørselsgodtgørelsen?

Som lønmodtager er det som udgangspunkt ikke noget, du skal spekulere over. Det er arbejdsgivers hovedpine, og arbejdsgiver skal være opmærksom på, at beløbet skal indberettes til SKAT, selv om kørselsgodtgørelsen er skattefri for medarbejderen. Det er faktisk lovpligtigt at indberette det.

Arbejdsgiver har også pligt til at registrere al kørsel, der udbetales kørselsgodtgørelse for. Registreringen kan for eksempel være på køresedler eller i en kørebog.

Laver du som arbejdsgiver løn i DataLøn, kan du med fordel lade medarbejderne bruge appen SmartLøn. SmartLøn er et nemt redskab for medarbejderne at bruge, når de skal registrere blandt andet kørsel.

Når en medarbejder registrerer sin kørselsgodtgørende kørsel i SmartLøn appen, overholder man som arbejdsgiver uden videre sine forpligtelser til kontrol i forbindelse med bogføringen.

OBS! Er kørslen registreret og opgivet forkert, kan SKAT behandle beløbet som almindelig løn, hvilket betyder, at beløbet bliver beskattet. Det er ærgerligt for alle parter og medfører mere (unødvendigt) arbejde.

Hvad skal arbejdsgiver registrere ved kørselsgodtgørelse?

Som arbejdsgiver har man en række lovgivningsmæssige forpligtelser at overholde, når man registerer kørsel, som man har planer om at give kørselsgodtgørelse for. Når en medarbejder bruger eget køretøj i forbindelse med at udføre sit arbejde, og skal kompenseres med kørselsgodtgørelse, skal du som arbejdsgiver registrere:

  • Navn, adresse og cpr-nummer
  • Dato
  • Formålet med kørslen
  • Destination(er)
  • Tilbagelagte kilometer
  • Satsen for kørselsgodtgørelsen
  • Beregning

Selv om det er medarbejderen, der kommer med oplysningerne i første omgang, har du som arbejdsgiver pligt til at kontrollere dem. Du skal tjekke dato, formål, antal kilometer og selve beregningen. Du skal også kunne dokumentere, at du rent faktisk har kontrolleret det. Så er alt i orden i forhold til at udbetale kørselsgodtgørelse.

Aktuelle satser for kørselsgodtgørelse

Staten - nærmere bestemt Skatterådet - fastsætter hvilke takster, der gælder for kørselsgodtgørelsen. Det sker blandt andet på baggrund af prisudviklingen på benzin og diesel. Satserne kan derfor både stige og falde. Som regel sker dette kun én gang årligt, men hvis forholdene er helt særlige kan det ske oftere. Det var for eksempel tilfældet i 2022.

Fra 1. januar 2023 gælder følgende satser, når der skal udbetales kørselsgodtgørelse til medarbejdere, der bruger egen bil eller motorcykel i arbejdsøjemed:

  • Indtil 20.000 kilometer om året giver 3,73 kr. pr. km
  • Alt over 20.000 kilometer om året giver 2,19 kr. pr. km

Kører medarbejderen på cykel, knallert eller scooter, er satsen 0,61 kr. pr. kilometer.

Sådan får du kørselsgodtgørelse

Som lønmodtager skal du naturligvis være opmærksom og notere, hver gang du bruger din egen bil (eller andet køretøj) i forbindelse med, at du er på arbejde (gælder ikke transport til og fra arbejde). Altså vel at mærke hvis din arbejdsgiver har valgt at gøre brug af kørselsgodtgørelse til sine medarbejdere.

Eksempel: Tager du din motorcykel, når du skal Herlev til Hanstholm for at afholde et seminar for en kunde, kan du få kørselsgodtgørelse.

Hvis du er i tvivl om, hvordan du på netop din arbejdsplads skal forholde dig konkret med registrering af kilometer og så videre, så spørg din arbejdsgiver om hvordan og hvorledes.

Beregn din kørselsgodtgørelse

Hvis du vil vide, hvad du kan forvente at få i kørselsgodtgørelse, skal du dybest set bare vide, hvor langt du har kørt samt statens aktuelle satser pr. kilometer. De gældende satser finder du lidt længere oppe her på siden.

Beløbet er skattefrit, og sådan skal det også fremgå af din lønseddel. Du kan tænke på kørselsgodtgørelse som en økonomisk indsprøjtning, der er sat i verden for at dækker dine udgifter til benzin, forsikring med videre, når du kører i dit privatejede køretøj på vegne af din arbejdsgiver.

 

Derfor er DataLøn nemt

Løn skal være nemt. Derfor kan vi hjælpe dig i gang, køre lønnen for dig og har en masse automatiske funktioner.

Skal løn være nemt?

Undgå fejl med DataLøn

Savner du prøveberegninger inden lønnen køres? Eller mulighed for at rette de fejl der er opstået? Brug vores system som din lønbogholder og få ro i maven med DataLøn.

Vil du undgå fejl?

Samlet finansløsning

Mangler du overblik, sammenhængende data og at kunne håndtere flere ansatte på en gang? DataLøn gør dit liv lettere.

Vil du have overblik?