Hvad er eIndkomst?

eIndkomst er et register hos SKAT, hvor alle indkomstoplysninger bliver indberettet. Hertil indberettes altså ikke bare løn, men også SU, pension, dagpenge, efterløn og kontanthjælp.

Det er arbejdsgivers pligt at indberette medarbejdernes løn til eIndkomst, men lønmodtagerne har også adgang til at se, hvad der er blevet indberettet i netop deres eIndkomst.

Hensigten er både at skabe bedre kontrolmuligheder, men også at skabe større transparens for modtagerne af løn og ydelser.

eIndkomst blev indført i 2007.

eIndkomst og arbejdsgivers opgave

Det er din opgave som arbejdsgiver at sørge for, at dine medarbejderes indkomst indberettes i eIndkomst. Bruger du Dataløn som lønsystem, sker indberetningerne til eIndkomst automatisk, når lønnen bliver kørt. Men det er også muligt at foretage rettelser direkte i eIndkomst. Det kan for eksempel være nødvendigt ved forskellige typer af rettelser i lønnen.

Med eIndkomst har du som arbejdsgiver mulighed for løbende at afstemme alle indberettede oplysninger på den enkelte enkelte medarbejder. Det er altid en god idé at afstemme sine bilag med eIndkomst, gerne hver måned.

Arbejdsgiver skal huske eIndkomst hver måned

Når du bliver arbejdsgiver og skal begynde at udbetale løn, og dermed indberette til e-indkomst, skal du via virk.dk angive, fra hvornår du begynder at have ansatte - og altså udbetaler løn. 

Derefter skal du afgive oplysninger til eIndkomst hver måned - vel at mærke hver eneste måned. Og det kan være en udfordring at huske, hvis man en eller flere måned slet ikke har nogen lønudbetalinger. Men her er der ingen kære mor. Får du ikke lavet en såkaldt nulindberetning i en måned uden lønudbetalinger, tager SKAT et gebyr på 800 kr. for det.

Men med DataLøn som lønsystem er du ude over den bekymring (og det gebyr). I DataLøn kan du nemlig tilmelde dig automatisk nulindberetning. Så hvad enten du en given måned udbetaler løn eller ej, er du sikker på, at der bliver indberettet til eIndkomst.

Indberetning til eIndkomst

Når du som arbejdsgiver på egen hånd skal indberette til eIndkomst, foregår det som med så meget andet, via virk.dk.

Det er til gengæld til virksomhedens skattekonto, at arbejdsgiver (eller et lønbureau på vegne af arbejdsgiver) afregner A-skat og AM-bidrag. Det er arbejdsgivers pligt i henhold til kildeskatteloven at tilbageholde A-skat og AM-bidrag for sine ansatte.

Til eIndkomst skal der indberettes ATP, løntimer og feriepenge.

eIndkomst og lønmodtagers muligheder

Med eIndkomst kan alle lønmodtagere og folk på overførselsindkomst kontrollere, at deres indkomst bliver indberettet korrekt. Oplysningerne skal stemme overens med deres lønsedler og udbetalingsspecifikationer. I eIndkomst kan man både se de samlede oplysninger for et helt år, eller man kan tjekke månedstallene. Man kan sige, at eIndkomst for lønmodtagere er et udstillingsvindue.

Opdager man som lønmodtager fejl eller mangler i indberetningerne til eIndkomst, skal man kontakte sin arbejdsgiver for at få det rettet. Oplysningerne i eIndkomst følger med hele vejen til årsopgørelsen fra SKAT, så det er vigtigt de er korrekte. Det har betydning for, om man har betalt det rigtige i skat eller ej.

For at tjekke sine indkomstoplysninger som lønmodtager skal man logge på skat.dk med sit NemID. Søger man i sine indkomstoplysninger, kommer man ind i sin skattemappe, hvor man finder alle sine oplysninger fra eIndkomst. Man kan sortere i oplysningerne på forskellige måder. Man kan ikke blot se, hvor meget ens arbejdsgiver har indberettet i løn. Man kan også se hvilke arbejdsgivere (med CVR-nummer eller SE-nummer), der bruger ens skattekort.

 

Værd at vide om

skat og personalegoder

 

Derfor er DataLøn nemt

Løn skal være nemt. Derfor kan vi hjælpe dig i gang, køre lønnen for dig og har en masse automatiske funktioner.

Skal løn være nemt?

Undgå fejl med DataLøn

Savner du prøveberegninger inden lønnen køres? Eller mulighed for at rette de fejl der er opstået? Brug vores system som din lønbogholder og få ro i maven med DataLøn.

Vil du undgå fejl?

Samlet finansløsning

Mangler du overblik, sammenhængende data og at kunne håndtere flere ansatte på en gang? DataLøn gør dit liv lettere.

Vil du have overblik?