Hvad du skal vide om feriepenge

Hvad er feriepenge?

Feriepenge er en økonomisk godtgørelse optjent mens man arbejder.

For arbejdsgiver er håndteringen af feriepenge afgørende for korrekt lønadministration.

Definition

Feriepenge er synonymt med feriegodtgørelse, som er den terminologi ferieloven - og som regel arbejdsgivere - bruger. Lønmodtagere vil oftest bruge ordet feriepenge og altså mene det samme.

Feriepenge er et beløb, som alle lønmodtagere optjener, mens de arbejder. Denne godtgørelse er tænkt til at danne økonomisk grundlag for de perioder, hvor de holder ferie. Så der altså også findes et indtægtsgrundlag under de 5 ugers årlige ferie, som alle lønmodtagere er sikret som et minimum gennem ferieloven.

Hvordan optjener medarbejderne feriepenge?

Enhver medarbejder optjener 2,08 feriedage pr. måned, og når medarbejderen afholder feriedagene, skal vedkommende godtgøres konkret økonomisk.

Medarbejdere på timeløn optjener 12,5 procent oven i deres løn som feriegodtgørelse. Det faktiske beløb bliver beregnet løbende og hver gang, arbejdsgiveren laver lønnen.

Medarbejdere, der er ansat med ferie med løn, får reelt først beregnet deres feriepenge, den dag de fratræder. For mens de er ansat, får de jo netop deres almindelige løn, også mens de holde ferie. Altså så længe de har optjent feriedagene hos dig som arbejdsgiver.

Når du som arbejdsgiver laver disse sidstnævnte medarbejderes løn (i hvert fald med den rette opsætning i DataLøns system), kører feriepengeopsparingen så at sige "i baggrunden". Det vi sige, at der for medarbejdere, der er ansat med ferie med løn, løbende bliver dannet et feriepengegrundlag. Fratræder en medarbejder, vil du nemt og umiddelbart kunne beregne, hvor mange feriepenge du skal overføre til FerieKonto i den forbindelse - netop på baggrund af feriepengegrundlaget. Og når feriepengene er overført, er I kvit.

Hvordan afregner arbejdsgiver feriepenge?

Feriepenge skal beskattes på samme måde som almindelig løn. Det gælder både for medarbejdere, der er ansat med ordningen feriepenge (feriegodtgørelse) og ordningen ferie med løn. Det er dig som arbejdsgiver, der tilbageholder og afregner skatten, så de feriepenge, medarbejderen kan hæve fra FerieKonto eller anden feriekasse - eller får direkte fra dig - er et nettobeløb.

Når det gælder medarbejdere ansat med feriegodtgørelse, og I i virksomheden selv udbetaler feriepengene, må du som arbejdsgiver først udbetale feriepengene, når medarbejderen har anmodet om dem via borger.dk.

Men feriepengene skal være tilgængelige straks efter, at de er optjent.

Det gælder også, når det er Feriekonto eller en anden feriekasse, der udbetaler.

I de tilfælde skal du som arbejdsgiver huske at overføre feriepenge til Feriekonto/feriekasse 1 eller 2 gange om måneden - alt efter om medarbejderen er 14-dageslønnet eller månedslønnet. Med et lønsystem som DataLøn foregår dette helt automatisk, så snart medarbejderen er oprettet.

For medarbejdere med ferie med løn, som fratræder, afregner du som arbejdsgiver altid til FerieKonto, samtidig med at medarbejderen fratræder.

Det eneste tidspunkt du som arbejdsgiver har mulighed for at beholde disse feriepenge på egen konto, indtil de skal udbetales, er hvis I er medlem af en arbejdsgiverforening, som vel at mærke har en garantiordning (så lønmodtageren ikke risikerer at miste optjente feriepenge ved for eksempel konkurs).

Hvornår skal du afregne feriepenge?

Du skal beregne og afregne feriegodtgørelsen hver gang, du laver lønnen for de medarbejdere, der er ansat med feriegodtgørelse. Laver du løn med DataLøn, sørger systemet dog for automatisk både at beregne og afregne feriepenge til FerieKonto eller anden relevant feriekasse.

Det eneste tidspunkt du i DataLøn selv skal være opmærksom på at anvise feriegodtgørelsen, er når du fratræder en funktionær (ferie med løn). Du klarer hurtigt og enkelt anvisningen i DataLøn. Det handler blot om at sætte et enkelt flueben.

Hvem administrerer feriepengene?

Der findes en række særlige feriekasser, for eksempel inden for 3Fs område eller for medlemmer af Malerforbundet i Danmark. Og så findes der FerieKonto, som blandt andet administerer alle de feriepenge, der løbende skal udbetales til de medarbejdere, der under ordningen ferie med løn fratræder et job. Med mindre, selvfølgelig, at I i jeres virksomhed selv står for det.

Når den enkelte (tidligere) medarbejder anmoder om at få feriepenge udbetalt, foregår det alleroftest digitalt via borger.dk

I det tilfælde, at virksomheden selv står for udbetaling (og dermed administration) af feriepengene, får I besked fra Feriepengeinfo, når medarbejderen har anmodet om at få sine feriepenge udbetalt.

 

Derfor er DataLøn nemt

Løn skal være nemt. Derfor kan vi hjælpe dig i gang, køre lønnen for dig og har en masse automatiske funktioner.

Skal løn være nemt?

Samlet finansløsning

Mangler du overblik, sammenhængende data og at kunne håndtere flere ansatte på en gang? DataLøn gør dit liv lettere.

Vil du have overblik?

Undgå fejl med DataLøn

Savner du prøveberegninger inden lønnen køres? Eller mulighed for at rette de fejl der er opstået? Brug vores system som din lønbogholder og få ro i maven med DataLøn.

Vil du undgå fejl?