Hvad er trækprocent?

Trækprocenten er et skatteteknisk begreb, der udtrykker noget om, hvor stor en del af en medarbejders løn (eller overførselsindkomst), der skal leveres til den store fælles kasse i form af skat. Inden trækprocenten kommer i spil, skal der imidlertid trækkes forskellige andre beløb fra lønnen, før det endelige grundlag for skatteafregningen er på plads.

Hvornår i lønberegningen kommer trækprocenten i spil?

Før trækprocenten tages i brug, skal der allerførst beregnes ATP af medarbejderens bruttoløn. Samtidig skal en eventuel indbetaling til en arbejdsgiveradministreret pensionsordning trækkes fra (her falder skattebetalingen først den dag, medarbejderen efter pensionering rent faktisk får sin pension udbetalt). For det tredje skal der først afregnes AM-bidrag, som af samme grund også ofte kaldes en bruttoskat. Endelig skal medarbejderens personfradrag bruges, og så er man nået til det punkt - eller det beløb i beregningen af den løn der faktisk skal komme til udbetaling - hvor trækprocenten skal bruges. Hvis trækprocenten for eksempel er 38 procent, vil der skulle svares 38 procent af det resterende beløb i A-skat.

Hvis du laver løn gennem et lønsystem som DataLøn, behøver du ikke bryde dit hoved med rækkefølgen af disse forskellige beregninger, og hvornår i processen trækprocenten præcis skal i spil. Eller for den sags skyld hvor høj den enkeltes trækprocent er. Når din medarbejders skattekort først er hentet og ligger i lønsystemet, kører beregningerne helt automatisk og i den rigtige rækkefølge.

I DataLøn kan du i øvrigt - og naturligvis - regne med at alle SKATs regler for, hvordan diverse beløb skal afrundes, bliver fulgt til punkt og prikke. Og uden du behøver at forholde dig til det.

Hvordan dannes trækprocenten?

En trækprocent bliver dannet hos SKAT på baggrund af den enkelte medarbejders forskudsopgørelse, der baserer sig på tidligere indkomstår og medarbejderens egne oplysninger. Typisk vil medarbejderen ændre sin forskudsopgørelse ved større ændringer i vedkommendes økonomiske forhold så som køb af fast ejendom, skilsmisse eller større lønstigninger eller -nedgang.

Når SKAT danner trækprocenten, er det parametre som for eksempel A-indkomst, bopælskommune (kommuneskatter varierer) og eventuelt medlemskab af Folkekirken, der ligger til grund for den træksprocent, som vil fremgå af skattekortet, og som du som arbejdsgiver skal bruge, når der beregnes løn til udbetaling.

Ændrer en medarbejder sin forskudsopgørelse, dannes der automatisk et nyt skattekort, og har du hentet skattekortet digitalt, vil ændringer i trækprocenten også automatisk tilflyde dit lønsystem. Sådan er det i hvert fald i lønsystemet DataLøn.

Hvad består en trækprocent af?

En trækprocent består af flere dele. Der er en bundskat, eventuel topskat, kommuneskat, sundhedsbidrag og eventuel kirkeskat (betales af dem der er medlem af Folkekirken). Bundskatten og topskatten går til staten, og sundhedsbidraget går til sundhedsvæsenet i bredeste forstand.

Trækprocenten siger ikke i sig selv eller direkte noget om, hvor meget den enkelte i sidste ende betaler i skat. Eller sagt med andre ord: man kan ikke bare tage sin bruttoløn og sige at man heraf betaler x procent (lig med den aktuelle trækprocent) i skat. For der er som minimum trukket et personfradrag fra først. På samme måde kan man heller ikke bare lægge AM-bidragsprocenten oven i trækprocenten og få helt reelt billede af, hvad man i sidste ende har af skatteprocent.

 

Derfor er DataLøn nemt

Løn skal være nemt. Derfor kan vi hjælpe dig i gang, køre lønnen for dig og har en masse automatiske funktioner.

Skal løn være nemt?

Undgå fejl med DataLøn

Savner du prøveberegninger inden lønnen køres? Eller mulighed for at rette de fejl der er opstået? Brug vores system som din lønbogholder og få ro i maven med DataLøn.

Vil du undgå fejl?

Samlet finansløsning

Mangler du overblik, sammenhængende data og at kunne håndtere flere ansatte på en gang? DataLøn gør dit liv lettere.

Vil du have overblik?