Hvad er jubilæumsgratiale?

Et jubilæumsgratiale er en særlig udbetaling (eller gave) til medarbejderne - enten i anledning af virksomhedens jubilæum, eller fordi medarbejderen personligt har jubilæum i virksomheden og for eksempel har været ansat i 25 år.

Et jubilæumsgratiale er en fin måde at give medarbejderne en særlig anerkendelse og påskønnelse på. Et jubilæumsgratiale gives eller udbetales i ét hug. Man kan ikke dele det op i løbende udbetalinger.

Som udgangspunkt skal der betales skat af et jubilæumsgratiale på lige fod med den almindelige løn til medarbejderen. Undtagelser til denne regel gælder ved særlige jubilæer (antal år), hvor medarbejderen kan få et skattefrit fradrag. Det kommer vi nærmere ind på længere nede.

Det er arbejdsgiver der skal sørge for at indeholde skat af jubilæumsgratialer - fuldstændig som var det almindelig løn.

Jubilæumsgratiale - hvad er satsen?

Hvis man skal tale om en sats i forbindelse med jubilæumsgratialer, er det det mulige skattefri beløb (eller den værdi), som medarbejderen kan få glæde af. Ved de jubilæer og jubilæumsgratialer, hvor skattefriheden kommer i spil, er det et beløb på op til 8.000 kr., der kan være skattefrit. Dette beløb er et bundfradrag, og hvis jubilæumsgratialet udbetales i kroner og øre, gælder fradraget også i forhold til beregning af AM-bidraget.

Skat af jubilæumsgratiale

Der er forskel på reglerne for, hvornår der skal betales skat af et jubilæumsgratiale. Det afhænger blandt andet af, om der er tale om virksomhedens eller medarbejderens jubilæum.

Virksomhedens jubilæum: med mindre der for virksomhedens vedkommende er tale om et 25-årsjubilæum eller et andet jubilæum, hvor årene er delelige med 25, skal medarbejderen betale skat af hele sit jubilæumsgratiale. Det gælder ligegyldigt, om jubilæumsgratialet er et pengebeløb eller en ting. Er det en ting, skal der dog ikke svares AM-bidrag af værdien.

Er det derimod et 25-årsjubilæum, eller for eksempel et 75 eller 150-årsjubilæum, gælder de lempelige vilkår for medarbejderen, og bundfradraget på 8.000 kr. kan bruges. Det er imidlertid vigtigt at holde sig for øje, at alle medarbejdere skal have gratiale, før at skattefriheden er lovlig at tage i brug. Desuden kræver det, at alle medarbejderne får det samme i jubilæumsgratiale (ved deltidsansættelse, skal gratialet dog blot udregnes forholdsmæssigt).

Medarbejderens jubilæum: når det gælder jubilæumsgratialer til medarbejdere, der skal anerkendes og fejres for deres år i virksomheden, gælder skattefriheden kun ved jubilæer for 25 og 35 års ansættelse og derefter ved antal ansættelsesår, der er delelige med 5. Med andre ord skal du som arbejdsgiver være opmærksom på den manglende skattefrihed, når medarbejderen fejrer for eksempel 10, 15, 20 eller 30 års jubilæum. Nogle halv- og helskarpe hjørner man også ofte vil have lyst til at markere med en påskønnelse.

OBS! Hvis jubilæumsgratialet består af en ting i modsætning til penge, må du ikke forveksle det med en såkaldt skattefri lejlighedsgave, som det ellers er muligt at give sine medarbejdere som et ad hoc personalegode - altså når der er en (anden) særlig anledning.

 

Derfor er DataLøn nemt

Løn skal være nemt. Derfor kan vi hjælpe dig i gang, køre lønnen for dig og har en masse automatiske funktioner.

Skal løn være nemt?

Undgå fejl med DataLøn

Savner du prøveberegninger inden lønnen køres? Eller mulighed for at rette de fejl der er opstået? Brug vores system som din lønbogholder og få ro i maven med DataLøn.

Vil du undgå fejl?

Samlet finansløsning

Mangler du overblik, sammenhængende data og at kunne håndtere flere ansatte på en gang? DataLøn gør dit liv lettere.

Vil du have overblik?