Hvad er et personalegode?

Virksomheder kan tilbyde deres medarbejdere et eller flere personalegoder. Det kan være faste personalegoder som en del af medarbejdernes lønpakke, men det kan også være enkeltstående personalegoder som for eksempel en jubilæumsgratiale. Et fast personalegode kan for eksempel være en sundhedsforsikring.

Det giver næsten sig selv, at personalegoder kan være med til at skabe en mere attraktiv arbejdsplads og dermed tiltrække, fastholde og motivere medarbejderne.

Hvordan beskattes personalegoder?

Det er ikke alle personalegoder, der udløser beskatning for medarbejderen. Nogle personalegoder ligger nemlig under en bagatelgrænse - en bagatelgrænse der dog er forskellig alt afhængig af, hvilket personalegode der er i spil.

Med hensyn til beskatning kan man opdele personalegoder i 3 kategorier:

  • Skattefri personalegoder
  • Mindre personalegoder
  • Arbejdsrelaterede personalegoder

Skattefri personalegoder er defineret ved ikke at have nogen væsentlig økonomisk værdi for medarbejderen. De skal ikke indberettes til SKAT, og medarbejderen bliver ikke beskattet af dem. Sådanne personalegoder omfatter kaffe og te på arbejdspladsen, frugt og for eksempel adgang til mad og snacks som havregryn, knækbrød eller kiks.

Mindre personalegoder er enkeltstående goder som for eksempel en julegave eller måske blomster eller chokolade, når medarbejderen har fortjent en særlig tak eller opmærksomhed. Så længe værdien af sådanne personalegoder ikke overstiger 1.300 kr. på et år, er der ingen beskatning. Men hvis værdien løber op over 1.300 kr, skal medarbejderen selv indberette beløbet til SKAT (det fulde beløb). Til gengæld skal du som arbejdsgiver indberette det, hvis du giver medarbejderen en gave, der i sig selv har en værdi på mere end 1.300 kr.

Arbejdsrelaterede personalegoder er som hovedregel skattefri, så længe de holder sig under en bagatelgrænse på 6.700 kr.

Arbejdsrelaterede personalegoder

Arbejdsrelaterede personalegoder, som du som arbejdsgiver stiller til rådighed for medarbejderen i direkte relation til arbejdet, er skattefri, så længe de ikke overstiger bagatelgrænsen på kr. 6.700 kr. på et år.

Personalegoder, der er omfattet af bagatelgrænsen, kan for eksempel være mad og drikke ved overarbejde; avis til brug for arbejdet; skærmbriller; vaccinationer; afprøvning af varer som virksomheden netop har udviklet; eller arbejdstøj som for eksempel en tjeneruniform eller murerens sikkerhedssko.

Hvis bagatelgrænsen sprænges, er det medarbejderens egen pligt at indberette det.

Eksempler på personalegoder

Der findes mange forskellige personalegoder. Nogle er skattefri, andre skal indberettes (af arbejdsgiver eller medarbejder) - og endelig er skattepligten for nogle personalegoders vedkommende afhængige af den økonomiske værdi af godet og omstændighederne i øvrigt.

Her er et udpluk af relativt almindelige personalegoder - ud over hvad vi har nævnt ovenfor:

  • Lejlighedsgaver, for eksempel ved sølvbryllup. Ved "passende værdi" er der ingen beskatning
  • Fratrædelsesgodtgørelse efter faste regler, nemlig afhængig af medarbejderens anciennitet og altid under forudsætning af, at det er arbejdsgiver der opsiger ansættelsesforholdet
  • Syge- og ulykkesforsikringer betalt af arbejdsgiver er skattefri, så længe dækningen kun gælder for medarbejderen i arbejdstiden. Er fritiden også dækket, skal medarbejderen beskattes, hvis forsikringssummen er højere end 500.000 kr.
  • En sundhedsforsikring betalt af arbejdsgiver er et personalegode, som er skattepligtigt for medarbejderen. Det er arbejdsgiver, der skal sørge for at indeholde både A-skat og AM-bidrag af præmiens værdi. Skattefrihed kommer kun på tale, hvis forsikringen udelukkende dækker arbejdsrelaterede skader og sygdomme (samt forebyggelse af samme)
  • Uddannelse og kurser betalt af arbejdsgiver med relevans for medarbejderens arbejdsopgaver er skattefri. Hvis den givne uddannelse eller kursus kræver materialer, kan arbejdsgiver også uden videre betale dette. På samme måde kan arbejdsgiver betale kørselsgodtgørelse m.v. i forbindelse med (efter)uddannelse
  • Fast parkeringsplads i forbindelse med arbejdet (ikke ved medarbejderens bopæl) er et skattefrit personalegode
  • Parkerings- eller fartbøder kan arbejdsgiver godt vælge at betale som et slags personalegode. Men det er altid skattepligtigt for medarbejderen

 

 

Værd at vide om

skat og personalegoder

 

Derfor er DataLøn nemt

Løn skal være nemt. Derfor kan vi hjælpe dig i gang, køre lønnen for dig og har en masse automatiske funktioner.

Skal løn være nemt?

Samlet finansløsning

Mangler du overblik, sammenhængende data og at kunne håndtere flere ansatte på en gang? DataLøn gør dit liv lettere.

Vil du have overblik?

Undgå fejl med DataLøn

Savner du prøveberegninger inden lønnen køres? Eller mulighed for at rette de fejl der er opstået? Brug vores system som din lønbogholder og få ro i maven med DataLøn.

Vil du undgå fejl?