Hvad er SH-betaling (søgnehelligdage)?

SH-betaling - som er en forkortelse for søgnehelligdagsbetaling - er en ekstra betaling, eller egentlig en økonomisk kompensation, til timelønnede medarbejdere. SH-betalingen kommer i spil, når helligdage falder på hverdage, og den timelønnede derfor ikke kan arbejde og opretholde sin sædvanlige og forventede indtægt i den givne lønperiode.

Månedslønnede medarbejdere får den samme løn hver måned, ligegyldigt hvor mange reelle arbejdsdage og hvor mange søgnehelligdage, der er i den pågældende måned. Sådan er det som udgangspunkt ikke for timelønnede, og søgnehelligdagsbetalingen er blandt andet sat i verden for at stille de to grupper mere lige. Dybest handler det om, at den timelønnedes indtægt ikke skal have for store udsving. Det kunne for eksempel være i forbindelse med påske, hvor der hvert år er 3 søgnehelligdage i streg, nemlig skærtorsdag, langfredag og 2. påskedag.

For at arbejdsgiver kan udbetale SH (søgnehelligdage) til timelønnede medarbejdere, skal der løbende ske en SH-opsparing. Søgnehelligdagsopsparingen beregnes ved hver lønkørsel som en procentdel af den ferieberettigede løn.

Hvem har ret til SH-betaling?

En SH-opsparing og dermed SH-betalinger kommer udelukkende på tale til timelønnede medarbejdere.

SH-betaling er ikke bestemt i nogen lov, men arbejdsgiver kan være bundet af en overenskomst, der fastsætter SH-betalingen, eller det kan være individuelt aftalebestemt. Det skal du som arbejdsgiver være opmærksom på. Det kan også være bestemt i overenskomsten, hvad værdien af en SH-dag er fastsat til.

Hvordan beregnes SH-betaling?

SH-betalingen er oftest bestemt af en overenskomst, så hvor stor en procentsats af lønnen, der skal lægges til i den enkelte medarbejderes SH-opsparing, skal du tjekke overenskomsten for. Alternativt kan SH-betaling være aftalebestemt, og her vil det så fremgå af kontrakten, hvor stor SH-opsparingen er.

Hvis du bruger et lønsystem som DataLøn, kan du give den enkelte medarbejder en SH-kode og oplyse en bestemt SH-procent, og så vil SH-opsparingen beregnes automatisk (på baggrund af feriepengegrundlaget). Og når SH-betalingen skal falde, skal du blot huske det i lønindberetningen.

Hvornår skal SH-opsparingen udbetales?

Det typiske er, at den timelønnede medarbejder med en SH-opsparing får sin SH-betaling i takt med, at søgnehelligdagene falder. Så når lønnen skal udbetales for den periode, hvor for eksempel kristi himmelfartsdag ligger, vil SH-betalingen for netop denne søgnehelligdag være med. Arbejdsgiver skal naturligvis indeholde og afregne skat af SH-betalingen.

Hvor meget arbejdsgiver skal udbetale pr. SH-dag, kan også være dikteret af overenskomsten eller aftalen. Det kan være et fast beløb i kroner og øre for alle medarbejdere på ordningen, eller det kan være en sats ganget med antallet af timer.

SH-betalingen skal opgøres årligt

Selv om medarbejderen får sin SH-betaling løbende, kan det vise sig, at regnskabet ikke går lige op ved årets slutning. Altså, at der ikke er brugt lige så meget, som der er optjent. Hvordan det?

Lad os forestille os en situation, hvor virksomheden i løbet af året altid udbetaler det samme faste beløb i kroner og øre pr. SH-dag til sine timelønnede medarbejdere. Men medarbejderne får ikke det samme i timeløn. Da medarbejdernes respektive SH-opsparinger baserer sig på en procentdel af deres løn, kan en (time)lønforskel mellem medarbejderne betyde, at den medarbejder der har en højere timeløn, i denne situation har sparet mere SH op, end han har fået udbetalt. Hans SH-opsparing vil være i plus når året er omme, og den resterende sum skal han selvfølgelig have udbetalt.

I DataLøn opgøres et overskud på medarbejderens SH-opsparing automatisk og kan også udbetales automatisk med årets sidste løn.

Bonusinfo: Hvis en overenskomst dikterer, at SH-opsparingen skal opgøres på kvartalsbasis og afregnes til en feriekasse, kan DataLøn også håndtere det. I de tilfælde er det så feriekassen, der sørger for at beløbet udbetales til medarbejderen.

 

Derfor er DataLøn nemt

Løn skal være nemt. Derfor kan vi hjælpe dig i gang, køre lønnen for dig og har en masse automatiske funktioner.

Skal løn være nemt?

Undgå fejl med DataLøn

Savner du prøveberegninger inden lønnen køres? Eller mulighed for at rette de fejl der er opstået? Brug vores system som din lønbogholder og få ro i maven med DataLøn.

Vil du undgå fejl?

Samlet finansløsning

Mangler du overblik, sammenhængende data og at kunne håndtere flere ansatte på en gang? DataLøn gør dit liv lettere.

Vil du have overblik?