Hvad er timeløn?

Timeløn er en aflønningsform, der betyder, at medarbejderen får et nærmere defineret beløb i timen for det arbejde, vedkommende præsterer. Time for time. Timeløn bruges ofte til medarbejdere, hvor der er udsving i, hvor mange timer arbejdsgiver har brug for dem pr. uge eller måned. Mange forskellige typer af medarbejdere kan være ansat på timeløn. Et par eksempler kunne være håndværkere, vikarer eller sæsonarbejdere.

Hvorvidt medarbejderne skal være timelønnede - eller for eksempel månedslønnede - kan fremgå af en overenskomst. Så hvis du følger eller er underlagt en overenskomst, skal du følge de krav den stiller - også til aflønningsformen.

På samme måde kan selve timelønnen (beløbet) være fastsat i overenskomsten. Men ellers kan den forhandles individuelt. Timelønnen skal stå klart og tydeligt i medarbejderens ansættelseskontrakt. En timeløn vil nok oftest være bagudbetalt - for man ved jo netop ikke, hvor mange timer medarbejderen kommer til at præstere i den enkelte løntermin eller lønperiode.

Funktionærer kan godt være timelønnede, selv om løntypen månedsløn i højere grad er normalen for funktionærer. Har du funktionærer ansat på timeløn, skal du selvfølgelig overholde funktionærlovens bestemmelser.

Hvordan beregnes timeløn

Timeløn beregnes og udbetales enten hver 14. dag eller månedligt. Det er et simpelt regnestykke - det handler bare om at tælle den enkelte medarbejders timer sammen. Det kan gøres på mange måder. En enkel og super praktisk løsning er vores tidsregistreringssystem DataLøn Tid. Her kan medarbejderen ved hjælp af en app (eller en terminal) blandt andet holde dig (og systemet) automatisk ajour med sine timer, og for eksempel også nemt registrere, hvordan de er fordelt på forskellige opgaver og projekter.

Timeløn og sygdom

Timelønnede medarbejdere kan have ret til løn under sygdom i flere forskellige situationer. Hvis de er omfattet af funktionærloven, skal de have deres sædvanlige løn under sygdom.

Timelønnede kan også have ret til løn under sygdom, enten fordi det fremgår af en overenskomst, eller fordi I har skrevet det ind i medarbejderens kontrakt. Ofte vil de timelønnede skulle have opnået en vis anciennitet for at få løn under deres sygdom, når de er omfattet af en overenskomst. For eksempel 6 måneder.

Sygelønnen er i disse tilfælde ikke nødvendigvis lige så høj som den normale timeløn.

Hvis medarbejderen ikke som udgangspunkt får nogen løn under sygdom, kan vedkommende under bestemte forudsætninger (beskæftigelseskravet) have ret til sygedagpenge. I så fald skal du som arbejdsgiver betale din medarbejder hvad der svarer til sygedagpenge de første 30 dage. Derefter overgår medarbejderen til kommunens system, som så - igen under bestemte forudsætninger - kan udbetale hvad der svarer til sygedagpenge under den fortsatte sygdom.

Betaler virksomheden hel eller devis løn under sygdom, kan du som arbejdsgiver få refusion svarende til sygedagpengesatsen for sygdom der ligger ud over de første 30 dage.

Du skal være opmærksom på, at der gælder andre regler, hvis der er tale om en arbejdsskade og ikke almindelig sygefravær.

Timeløn og ferie

Timelønnede har som alle andre lønmodtagere på det danske arbejdsmarked ret til 5 ugers ferie årligt. Det fremgår af ferieloven. Som arbejdsgiver skal du ved hver lønudbetaling beregne 12,5 procent af lønnen i feriegodtgørelse, som du skal afregne og overføre til FerieKonto eller anden feriekasse. Denne feriegodtgørelse kan medarbejderen således hæve fra feriekassen, når han eller hun holder sin ferie.

Laver du løn i DataLøn, overfører vi automatisk feriepengene til Feriekonto eller anden relevant feriekasse - naturligvis inden for de tidsrammer, som ferieloven har defineret.

Ferie med feriegodtgørelse er altså den altovervejende løsning for timelønnede medarbejdere, omend ferie med løn er et alternaitv - hvis ferielovens betingelser for løn under ferie er opfyldt.

Derfor er DataLøn nemt

Løn skal være nemt. Derfor kan vi hjælpe dig i gang, køre lønnen for dig og har en masse automatiske funktioner.

Skal løn være nemt?

Undgå fejl med DataLøn

Savner du prøveberegninger inden lønnen køres? Eller mulighed for at rette de fejl der er opstået? Brug vores system som din lønbogholder og få ro i maven med DataLøn.

Vil du undgå fejl?

Samlet finansløsning

Mangler du overblik, sammenhængende data og at kunne håndtere flere ansatte på en gang? DataLøn gør dit liv lettere.

Vil du have overblik?