Skatteværdi af personalegoder - og indberetningspligt

Som arbejdsgiver skal du værdiansætte de personalegoder, som du stiller til rådighed for medarbejderne, hvis godet skal beskattes, og det er dig der skal indeholde og afregne skatten.

Bortset fra de goder der har en centralt bestemt værdi (for eksempel fri telefon), er udgangspunktet for at værdiansætte et gode, markedsværdien.

Markedsværdien er den pris, som medarbejderen måtte forvente at skulle betale, hvis vedkommende selv skulle ud på det frie marked og betale godet.

Personalegode til eje eller til låns?

Hvis der er tale om et gode til eje, vil det være købsprisen, der danner grundlag for beskatningen. Og er der tale om et gode til låns, vil det være lejeprisen, man tager udgangspunkt i.

Et eksempel på et gode til eje kunne være en medarbejder, der overtager sin gamle arbejdsmobil, når hun skal have en ny. Den gamle mobil har en markedsværdi på 200 kroner, men medarbejderen får lov at købe den for en halvtredser. Denne økonomiske fordel skal beskattes Med andre ord skal medarbejderen beskattes af 150 kroner.

Handler det om et personalegode til låns, skal medarbejderen beskattes af det beløb det ville have kostet at leje godet. Det kunne for eksempel være en medarbejder, der låner kloakmesterens minigraver en weekend. Hvis minigraveren på det frie marked koster 850 kroner i leje i døgnet, skal medarbejderen altså beskattes af 1.700 kroner for weekenden.

 

Haand_og_telefon_023_Visma_DataLoen_850x500 copy.jpg

 

Indberetningspligt

Når et givent personalegode er skattepligtigt, skal det naturligvis også indberettes til SKAT. Det klare udgangspunkt er, at det er dig som arbejdsgiver der har ansvaret for at indberette. Det vil i givet fald blive synligt på medarbejderens lønseddel.

Der er dog nogle undtagelser til indberetningspligten. De taler måske taler for sig selv. Men lad os alligevel gøre opmærksom på dem: Goder der falder ind under bagatelgrænserne skal ikke indberettes - med mindre:

  • et enkeltstående gode i sig selv overstiger den "lille" bagatelgrænse (så er det arbejdsgiver der indberetter)
  • flere goder tilsammen sprænger bagatelgrænserne (så er det medarbejderen der skal indberette)

 

Find ud af mere om skat på goder

 

 

Derfor er DataLøn nemt

Løn skal være nemt. Derfor kan vi hjælpe dig i gang, køre lønnen for dig og har en masse automatiske funktioner.

Skal løn være nemt?

Undgå fejl med DataLøn

Savner du prøveberegninger inden lønnen køres? Eller mulighed for at rette de fejl der er opstået? Brug vores system som din lønbogholder og få ro i maven med DataLøn.

Vil du undgå fejl?

Samlet finansløsning

Mangler du overblik, sammenhængende data og at kunne håndtere flere ansatte på en gang? DataLøn gør dit liv lettere.

Vil du have overblik?