Optjener medarbejdere ferie under barsel i indefrysningsperioden?

Hvordan forholder det sig med medarbejdere på barsel - optjener de feriepenge i indefrysningsperioden? Og hvad med periodisering af bonus? Det vil vi svare på i denne artikel.

Optjener min medarbejder ferie under barsel?

Hvis din medarbejder får hel eller delvis løn under barsel, optjener medarbejderen både feriedage og feriepenge. Delvis løn kan fx være en tredjedel af måneds-/timelønnen og pensionen.

Får din medarbejder ikke løn under barslen, optjener medarbejderen ikke feriepenge.

Er du i tvivl om din medarbejder skal have løn under barsel, kan du tage et kig på, ansættelseskontrakten, en eventuel kollektiv overenskomst eller om medarbejderen er omfattet af funktionærloven.

Barsel i indefrysningsperioden - hvad gør jeg med lønnen?

Får din medarbejder løn under barsel, og ligger barslen i indefrysningsperioden, optjener medarbejderen feriepenge til indefrysning. Det betyder, at du skal udbetale løn i en feriepengeberettiget løndel under medarbejderens barsel - så vil den automatisk indgå i jeres opgørsel for indefrosne feriepenge.

Får medarbejderen en delvis løn, vil beregningsgrundlaget for feriepengene være lønnen 4 uger før barslen.

De perioder, hvor din medarbejder ikke får løn under barsel, optjener medarbejderen ikke feriepenge, og optjener altså heller ikke feriepenge til indefrysning.

Mød Lise, der er på barsel under indefrysningsperioden

Lise er ansat i en virksomhed, hvor hun er på barsel fra den 1. november 2019 til den 31. august 2020. Lises månedsløn er kr. 25.000.
I ansættelseskontrakten er det aftalt, at hun har ret til delvis løn under barslen -  svarende til kr. 20.000 - i sammenlagt 20 uger. Efter de 20 uger kan Lise søge om barselsdagpenge hos Udbetaling Danmark.

Eftersom Lise får en delvis løn under barsel, skal virksomheden beregne hendes indefrosne feriepenge ud fra hendes løn 4 uger før barslen– nemlig Lises sædvanlige månedsløn på 25.000 kr. Efter de 20 uger får Lise ikke længere løn fra virksomheden, og optjener derfor ikke feriepenge længere.

Periodisering af bonus i indefrysningsperioden

Hvis din medarbejder har ret til bonus, skal du huske, at bonussen skal periodiseres i perioden, hvor den er ”optjent”.

Lad os komme med et eksempel
Hvis din medarbejdere har optjent bonus i 2020, som først kommer til udbetaling i 2021, skal du huske at periodisere, således at 8/12 af bonusudbetalingen indgår i indberetningen for indefrosne feriepenge, da den er optjent i indefrysningsperioden.

Fristen for indberetning af indefrosne feriepenge til fonden er den 31. december 2020. Opgører I bonusudbetalingen efter fristen, kan I lave en ekstra indberetning, så I også får beregnet indefrosne feriemidler af bonusudbetalingen.

Mød os på vores ferielovskurser

Har du spørgsmål til barsel, bonus eller provision under indefrysningsperioden, så meld dig til vores ferielovskurser.

Her kan du møde mig og mine kolleger, og vi står klar til at svare på alle dine spørgsmål om den nye ferielov.

Vi gennemgår den nye lov fra A-Z, så du har helt styr på de nye regler og samtidighedsferie - den nye måde, vi skal holde ferie på.

Find et kursus i nærheden af dig her

Ferielovskursus på Sjælland   Ferielovskursus på Fyn/Jylland

Sittika Sevinc Kara
Juridisk Rådgiver hos Visma DataLøn