Hvad er overgangsperioden?

Overgangsperioden er tiden op til at den nye ferielov træder i kraft 1. september 2020. Det er perioden 1. januar til 31. august 2019, hvor vi optjener de sidste feriedage på den nuværende ferielov. Så er det indefrysningsperioden 1. september 2019 til 31. august 2020. Og så er det sommeren 2020, hvor vi holder det sidste ferie fra den nuværende ferielov.

 

Hvorfor optjener jeg kun 16,64 feriedage i 2019?

I overgangen til den nye ferielov vil ferieoptjeningsåret i 2019 være forkortet. Du vil derfor kun optjene betalt ferie fra 1. januar til 31. august 2019, hvilket svarer til 16,64 feriedage. Du mister dog ikke ferie. De feriepenge, som du optjener i perioden 1. september 2019 til 31. august 2020 (indefrysningsperioden), vil blive indefrosset og udbetalt, når du opnår ret til folkepension. Du vil dog stadig have ret til 25 feriedage i 2020, da du pr. 1. september 2020 begynder at optjene ferie, som du kan holde løbende.

 

Hvor meget ferie har jeg i sommeren 2020?

Du har 16,64 feriedage, som du optjener i 2019. De 16,64 dage kan du bruge til at holde betalt ferie i perioden 1. maj 2020 til 31. august 2020. Fra 1. september 2020, hvor den nye ferielov træder i kraft, vil du hver måned optjene 2,08 feriedage, som du kan bruge til at holde betalt ferie for i den efterfølgende måned (samtidighedsferie).Det kan dog være en god idé at lægge lidt ferie til side allerede nu, hvis du gerne vil holde fire ugers sommerferie eller tre ugers sommerferie og én uges efterårsferie i 2020. Her rækker de 16,64 feriedage ikke. Du kan derfor overveje at få overført fem feriedage til 2020 - husk at det er en mulighed og ikke en ret.

 

Hvad sker der med min restferie, når vi går over til samtidighedsferie?

Har du feriedage, som du mangler at holde inden den 1. september 2020, vil de automatisk blive overført til den nye ferieordning.

 

Hvad er fondsferiedage?

Hvis du starter på dit første job eller vender tilbage til job efter orlov uden løn i løbet af 2019, så er der nogle særlige regler, du skal være opmærksom på. Begynder du i arbejde i perioden 1. januar til 31. august 2019, så optjener du som alle andre 2,08 feriedage pr. måned. Disse kan du bruge til at holde betalt ferie for i perioden 1. maj til 30. september 2020. Hvis du begynder i job 1. januar 2019, vil du således have 16,7 dages betalt ferie. Starter du derimod senere end 1. januar 2019, vil du optjene færre feriedage. Ender du med at stå med mindre end 8,4 optjente feriedage i 2019, kan du have mulighed for at afholde fondsferiedage fra 1. maj 2020 til 30. september 2020. Fondsferiedage er indefrosne midler fra 1. september 2019 til 31. december 2019.

 

Skal jeg selv betale en del af min ferie i overgangsperioden?

Hvis du ønsker at holde mere ferie end 16,64 dage i perioden fra 1. maj 2020 - 31. august 2020 vil du selv skulle betale for den ferie.