Hvem skal ikke have indefrosset feriepenge?

Selvom mange af os hører under den nye ferielov, er der enkelte personer, der er undtaget. Er dine medarbejdere undtaget fra at få indefrosset feriepenge og feriedage? Få overblikket her.

De personer, der kan være undtaget fra ferieloven, er alle andre end lønmodtagere - eksempelvis:
 • “Ægte” direktører
 • Medhjælpende ægtefæller
 • Selvstændige erhvervsdrivende
 • Partnere og medejere
 • Personer under forskerordningen
 • Søfarende
 

"Ægte" direktører

Vi anbefaler altid, at du får lavet en konkret vurdering af, om jeres direktør er en “ægte” direktør eller ej. Det er nemlig ikke titlen, der afgør det. Vores jurister kan hjælpe jer med at lave vurderingen. Vi fakturerer for den tid, vi bruger på det. Ellers kan Skattestyrelsen eller en revisor hjælpe.

Ved vurderingen lægger vi eksempelvis vægt på, om direktøren:
 • er registreret hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen
 • har den øverste daglige ledelse
 • om der er nogen overordnede. Er direktøren f.eks. underlagt andre direktører?
 • har hovedansvar for ansættelse og afskedigelse af personale
 • har beføjelser, der er indskrænket ift. hvad der er almindeligt i selskaber.
 

Medhjælpende ægtefæller

Medhjælpende ægtefælle betyder, at man arbejder i et firma, som ens ægtefælle ejer eller er medejer af. Medhjælpende ægtefæller kan være undtaget fra ferieloven.

Vi anbefaler altid, at der laves en konkret vurdering, hvor der eksempelvis bliver lagt vægt på:
 • hvilken indflydelse ægtefællen har
 • om der er nogle forhold, der adskiller sig fra normale lønmodtagerforhold, eksempelvis hvis ægtefællen får en meget høj løn for meget lidt arbejde
 • om ægtefællen ejer noget af virksomheden
 • om ægtefællen sidder med i bestyrelsen.
 

Selvstændige erhvervsdrivende

Igen vil der være tale om en konkret vurdering. Her vil man vurdere, om personen:
 • udfører arbejdet for egen regning og risiko, f.eks. hvis personen gennem sin egen virksomhed køber varer med henblik på videresalg
 • har ansat arbejdskraft
 • har momsregistreret sin virksomhed
 • bruger skattereglerne for selvstændige erhvervsdrivende.
En person kan godt blive anset for både at være selvstændig og lønmodtager - og dermed både være undtaget fra ferieloven og være omfattet af ferieloven i forhold til et andet arbejde.

Lad os komme med et eksempel: En selvstændig murer arbejder i sin egen virksomhed fra mandag til fredag - her er han selvstændig erhvervsdrivende. Men hver lørdag arbejder han som ekspedient på en tank - her vil han være lønmodtager.

 

Partnere og medejere

Hvis en person bliver partner i eller medejer af virksomheden, kan det betyde, at personen bliver undtaget fra ferieloven.

For eksempel kan aktiebesiddelsen være så stor, eller en bestyrelsespost så væsentlig, at en person får så stor en indflydelse på virksomhedens drift, at han eller hun anses for at være medejer af virksomheden og ikke bare en lønmodtager. Her anbefaler vi, at I får lavet en konkret vurdering.

Et partnerskab er den situation, hvor en ejer af en virksomhed indgår en aftale med en person om, at denne bliver medejer af virksomheden i et eller andet omfang.

Igen vil der være tale om en konkret vurdering, hvor man eksempelvis vil se på:
 • om der reelt er etableret et partnerskab
 • hvor meget indflydelse partneren har
 • hvor stor en andel af virksomheden partneren ejer
 • om der er indbetalt et indskud
 • om personen har påtaget sig driftsherrerisiko.
 

Personer under forskerordningen

Der gælder særlige regler i forhold til ferie for personer, der er ansat under forskerskatteordningen. Disse personer kan eksempelvis have indgået en aftale om samtidighedsferie med deres arbejdsgiver, hvilket betyder, at personen ikke skal have indefrosset deres feriepenge.

 

Søfarende

Søfarende er som hovedregel omfattet af ferieloven, men på grund af de særlige vilkår, der gælder for ansættelse på skibe, kan der være fravigelser fra ferieloven - eksempelvis at feriepengene ikke skal indefryses. Afvigelserne kan enten fremgå af overenskomsten eller af en aftale mellem arbejdsgiveren og lønmodtageren.

Der er også nogle søfarende, som ikke er lønmodtagere ifølge ferieloven. Disse personer vil derfor heller ikke skulle have indefrosset deres feriepenge.

Det er Søfartsstyrelsen, der afgør, om en person er omfattet af ferieloven eller ej.