Hvad er A-skat?

A-skat er den skat, man betaler af sin primære indtægt, A-indkomsten. A-skat kaldes også for kildeskat, som blev indført i Danmark i 1970. A-skat - eller kildeskat - betyder, at arbejdsgiver indeholder og indberetter den enkelte medarbejders A-skat til SKAT. Før 1970 var det alene op til den enkelte at få indberettet og indbetalt sin egen skat, når året var omme. Nu er det arbejdsgivers opgave og pligt at gøre det.

A-skat er en skat, man betaler aconto - beregnet ud fra det foregående indkomstår. Med andre ord er det en skat, man betaler på forskud.

Når regnskabet gøres op i den enkeltes årsopgørelse, kan man se, om man har betalt for meget eller for lidt i A-skat i løbet af året. Og den enkelte får enten et beløb tilbage, eller man får en ekstraregning. Det sidste kaldes populært et skattesmæk.

Du kan også på din lønseddel løbende følge med i, hvad du betaler i A-skat.

Hvad betaler man A-skat af?

Man skal betale A-skat af:

  • Løn
  • SU
  • Honorarer
  • Feriepenge
  • Feriegodtgørelse
  • Dagpenge
  • Sygedagpenge

Hvad er forskellen på A- og B-skat?

A-skat er skat, som bliver indeholdt af arbejdsgiver, mens B-skat er skat, som den enkelte selv indbetaler. Det kan være, at man holder foredrag ved siden af sin hovedbeskæftigelse. Eller man er måske freelancer og er ikke tilknyttet én fast arbejdsgiver. Så har man typisk B-indkomst.

Er du arbejdsgiver og hyrer en selvstændig konsulent ind, vil du ofte betale i form af et honorar, som du ikke indeholder hverken skat eller AM-bidrag af. Det er så B-indkomst for modtageren, som selv skal betale B-skat af beløbet.

Hvor meget skal jeg betale i A-skat?

Hvor meget A-skat, den enkelte skal betale, afhænger af skattekortet. Nu til dags henter arbejdsgiver skattekortet elektronisk hos SKAT, også kaldet e-skattekortet. Skattekortet indeholder oplysninger om lønmodtagerens personfradrag og trækprocent.

Skattekortet kaldes også nogle gange for hovedkort, bikort eller frikort.

Det præcise beløb, man betaler i A-skat, vil altid være individuelt. Det afhænger ikke mindst af, hvor mange penge man tjener, da vi i Danmark har et såkaldt progressivt skattesystem. Det betyder, at jo mere man tjener, jo mere betaler man i skat. Ofte hører man udtrykket, at de bredeste skuldre skal bære mest - og det er den filosofi, skattesystemet - og altså hvor meget du betaler i A-skat - er bygget op om.

Hvor meget kan jeg tjene uden at betale skat?

Alle danskere har et såkaldt bundfradrag, som også kaldes personfradraget. Bundfradraget reguleres årligt og er derudover afhængigt af, om man er over eller under 18 år. I 2023 udgør bundfradraget for folk over 18 år årligt 48.000 kr., mens unge under 18 år har et årligt bundfradrag på 38.400 kr. Disse beløb kan man altså tjene uden at skulle svare skat af dem.

Med et frikort får man fradraget i én stor portion, mens man med et hovedkort får fordelt fradraget ud på årets 12 måneder.

Hvorfor betaler jeg A-skat?

Du betaler skat - selvfølgelig både A- og B-skat - for at bidrage til vores fællesskab, velfærdssamfundet. Skattekronerne bruges på alt fra børnehaver og brolægning til hospitaler, hjælpepakker og jernbaner. Og alt der imellem.

De første mange år af vores liv er vi - iskoldt og økonomisk set - en udgift for samfundet. Vi skal passes, vi skal i skole, vi skal gå til håndbold og fodbold, og vi skal uddanne os. Igennem vores arbejdsår bidrager vi så positivt til det fælles regnskab ved at betale skat. Og når vi en dag går på pension og bliver gamle og måske syge, vil mange af os igen blive en udgift for samfundet. For nu at blive i den terminologi.

Uden skat ville vores samfund se meget anderledes ud, og vores liv være et helt andet. Vi ville ikke alle have (nogenlunde) lige adgang til for eksempel sundhed, og uden skat ville der ikke være nogen Storebæltsbro at køre over. Vi kunne heller ikke bare forvente at få en uddannelse og kunne sende vores børn gratis i skole. Fortsæt selv listen.

A-skatten på lønsedlen

A-skat fremgår af lønsedlen. På dette eksempel på en lønseddel fra DataLøn kan du se, hvordan a-skatten bliver trukket af A-indkomsten, efter at AM-bidraget er trukket. Du kan også se hvilket fradrag, der bliver brugt. Og en masse andet.

 

Derfor er DataLøn nemt

Løn skal være nemt. Derfor kan vi hjælpe dig i gang, køre lønnen for dig og har en masse automatiske funktioner.

Skal løn være nemt?

Undgå fejl med DataLøn

Savner du prøveberegninger inden lønnen køres? Eller mulighed for at rette de fejl der er opstået? Brug vores system som din lønbogholder og få ro i maven med DataLøn.

Vil du undgå fejl?

Samlet finansløsning

Mangler du overblik, sammenhængende data og at kunne håndtere flere ansatte på en gang? DataLøn gør dit liv lettere.

Vil du have overblik?