Hvad er nettoløn?

Nettoløn går hånd i hånd med bruttoløn. Skulle man være lidt humoristisk, kunne man sige, at nettoløn er den skrabede udgave af en medarbejders løn.

Nettolønnen er nemlig den løn, der faktisk kommer til udbetaling på medarbejderens NemKonto. Det vil sige, det er det beløb, der er tilbage, når skat, egenbetalt ATP og egenbetalt pension er blevet trukket fra bruttolønnen. 

Hvad betyder netto og brutto?

Som det er tilfældet i forbindelse med løn, så betegner brutto i en række sammenhænge det samlede beløb eller den samlede mængde. Netto er derimod betegnelsen for det beløb eller den mængde, der er tilbage, når "noget" er trukket fra.

I forbindelse med løn er dette "noget" blandt andet skat.

Når det handler om andre mængder, for eksempel nogle fysiske varer, er nettomængden selve varerne. Det kunne være et par sko. Bruttomængden vil være skoene plus skotøjsæsken, de ligger i, og papiret de er svøbt i.

Skulle man finde på at veje sine varer, bruger man udtrykkene brutto, netto og tara.

I tilfældet med skoene vil bruttovægten bestå af sko plus skotøjsæske og papir, nettovægten vil udgøres af selve skoene, mens tara vil være vægten af æsken og papir uden sko. Med andre ord: netto plus tara er lig med brutto.

Rent sprogligt kommer ordet "brutto" fra italiensk, hvor det betyder snavset, uren eller rå. Et skridt længere tilbage i sproghistorien, stammer det fra det latinske "brutus", der betyder rå eller dyrisk (tænk bare på ordet brutal).

"Netto" har også italienske rødder. Her betyder det klar, ren eller nøjagtig. Også for ordet nettos vedkommende er der forbindelse tilbage til latin, hvor "nitidus" betyder skinnende (tænk på det noget gammeldagsklingende danske adjektiv "net", der betyder strålende og fin). Faktsik går sproghistorien helt tilbage til indoeuropæisk, men det er en anden (sprog)historie.

Hvis vi vender tilbage til eksemplet med skoene, der er svøbt i papir og ligger i en skotøjsæske, så giver den sproglige forklaring af ordet "tara" god mening: tara har sin oprindelse i det arabiske ord "tarha", der egentlig betyder "det som kastes bort". Det passer fint med en skotøjsæske og papir.

Tara er måske knapt så velvalgt et udtryk, hvis vi vender tilbage til det oprindelige udgangspunkt, nemlig begrebet nettoløn. Her er tara - alt det der kastes bort - identisk med skat, medarbejderens egne pensionsbidrag med mere. Det vil de fleste næppe tænke på som noget, der bare smides væk. Pengene kommer selvfølgelig ikke den enkelte til gode her og nu, men skatten går trods alt til vores fælles kasse og giver os veje, sygehuse og anden velfærd. Og pensionen skulle den enkelte også gerne nå at få glæde af senere hen i livet.

 

Derfor er DataLøn nemt

Løn skal være nemt. Derfor kan vi hjælpe dig i gang, køre lønnen for dig og har en masse automatiske funktioner.

Skal løn være nemt?

Undgå fejl med DataLøn

Savner du prøveberegninger inden lønnen køres? Eller mulighed for at rette de fejl der er opstået? Brug vores system som din lønbogholder og få ro i maven med DataLøn.

Vil du undgå fejl?

Samlet finansløsning

Mangler du overblik, sammenhængende data og at kunne håndtere flere ansatte på en gang? DataLøn gør dit liv lettere.

Vil du have overblik?