Undtagelser for beskatning af personalegoder

Én ting er at der findes bagatelgrænser for, hvornår visse typer af personalegoder skal beskattes. Noget andet - som ligger i forlængelse af bagatelgrænserne - er, at der findes 3 særlige undtagelsesregler, der betyder at visse goder slet ikke beskattes.

Disse tre undtagelser bør du som arbejdsgiver kende til. 

Personaleplejefritagelsesreglen

Den første undtagelse for beskatning hører under den såkaldte “personaleplejefritagelsesregel”. Reglen gælder goder uden væsentlig økonomisk værdi, samtidig med at godet/goderne er tilgængelige for alle medarbejdere på arbejdspladsen. Det kan for eksempel være en kaffeordning eller et motionsrum på arbejdspladsen.

Kendetegnende for goder omfattet af denne regel er, at det vil være svært at opgøre en bestemt værdi for den enkelte medarbejder.

Rabat på virksomhedens egne produkter

Den næste regel giver skattefrihed i visse situationer, hvor virksomheden giver medarbejderne rabat på virksomhedens egne produkter. Reglen er som følger: Rabatten på virksomhedens egne produkter beskattes kun, hvis rabatten er større end virksomhedens avance på produktet.

Med andre ord skal medarbejderen kun beskattes, hvis vedkommende betaler mindre for produktet, end det koster virksomheden at producere det.

Reklameundtagelsesreglen

Den tredje særlige undtagelsesregel i denne sammenhæng kaldes “reklameundtagelsesreglen”.

Reglen handler om at reklamegaver, der er fremstillet med netop dette formål for øje og derfor er forsynet med firmanavn eller logo, er skattefri for medarbejderen - hvis arbejdsgiver altså giver medarbejderen et eksemplar. Det er i øvrigt et krav, at den givne reklamegave er produceret i et relativt stort antal eksemplarer. 

Der skal desuden være tale om reklamegaver uden særlig videresalgsværdi. Det kunne være for eksempel kuglepenne eller nøgleringe.

Det vil altid kræve en konkret vurdering, om noget falder inden for reklameundtagelsesreglen.

Specifikke beskatningsregler

En række goder er særligt - og specifikt - reguleret i skattelovgivningen. Her er ingen konkret vurdering nødvendig, da de følger hvert deres helt eget lille regelsæt. Disse regler er man nødt til at sætte sig ind i for, at sikre sig korrekt beskatning. Nogle af goderne bekattes, andre beskattes slet ikke, og nogle værdiansættes efter centralt fastsatte kroner og øre.

Som eksempler fra manges dagligdag er følgende blandt de goder, der er helt særlige og bestemte beskatningsregler for ifølge Ligningslovens §16:

  • Fri bil
  • Mobiltelefon
  • Helårs- og sommerbolig
  • Parkering
  • Fribilletter (der stammer fra et sponsorat betalt af arbejdsgiver)

 

Find ud af mere om skat på goder

 

Derfor er DataLøn nemt

Løn skal være nemt. Derfor kan vi hjælpe dig i gang, køre lønnen for dig og har en masse automatiske funktioner.

Skal løn være nemt?

Undgå fejl med DataLøn

Savner du prøveberegninger inden lønnen køres? Eller mulighed for at rette de fejl der er opstået? Brug vores system som din lønbogholder og få ro i maven med DataLøn.

Vil du undgå fejl?

Samlet finansløsning

Mangler du overblik, sammenhængende data og at kunne håndtere flere ansatte på en gang? DataLøn gør dit liv lettere.

Vil du have overblik?