Hvad er værdi af fri telefon?

Hvis du som arbejdsgiver stiller fri telefon til rådighed for din medarbejder, betyder det, at medarbejderen også må bruge telefonen til sine private opkald og i sin fritid. Fri telefon er således et personalegode, der skal beskattes, fordi det giver medarbejderen en ekstra økonomisk fordel. Men hvad omfatter fri telefon egentlig, hvilken værdi repræsenterer fri telefon, hvordan beskattes den, og hvordan skal du som arbejdsgiver afregne det? Lad os se på det.

Hvad omfatter fri telefon?

Typisk er fri telefon en mobiltelefon, og selv om den kan bruges til at gå på nettet med, er den i skatteteknisk forstand stadig bare en telefon. Fri telefon dækker imidlertid også 'gammeldags' fastnettelefoner. Begrebet fri telefon inkluderer selve telefonen, hardwaren, men ellers handler det om diverse oprettelses-, abonnements- og forbrugsudgifter ved telefonen.

Hvordan beregner du værdien af fri telefon?

Det er ikke det store regnestykke, for det er centralt fastsat, hvilken værdi en fri telefon repræsenterer. I 2023 er en fri telefon 3.100 kr. værd, svarende til 258 kr. pr. måned. Dette skal du selvfølgelig have med på medarbejderens lønseddel. Har medarbejderen ikke fri telefon i alle måneder i løbet af året, skal værdien kun med på lønsedlen i de aktuelle måneder. Værdien er stadig 258 kr. pr. måned.

Hvordan skal fri telefon beskattes?

Når du laver løn, skal medarbejderens fri telefon med på lønsedlen, således at den figurerer som en del, der skal afregnes A-skat og AM-bidrag af. Bruger du DataLøn som lønsystem, sker denne afregning helt automatisk, når du har angivet beløbet for fri telefon.

Fri telefon er også med i feriepengegrundlaget, altså der skal beregnes feriegodtgørelse af beløbet. På samme måde skal der beregnes pension af værdien af fri telefon. Med andre ord er fri telefon både feriepengeberettiget og pensionsgivende.

Hvis medarbejderen ikke må bruge sin telefon privat ...

... så er der af gode grunde ikke tale om fri telefon, og den repræsenterer som sådan ikke nogen ekstra værdi for medarbejderen. I den situation skal du dog huske, at medarbejderen skal skrive under på en tro og love-erklæring. Tro og love-erklæringen skal dokumentere, at telefonen udelukkende er en arbejdstelefon.

 

 

Værd at vide om

skat og personalegoder

 

Derfor er DataLøn nemt

Løn skal være nemt. Derfor kan vi hjælpe dig i gang, køre lønnen for dig og har en masse automatiske funktioner.

Skal løn være nemt?

Undgå fejl med DataLøn

Savner du prøveberegninger inden lønnen køres? Eller mulighed for at rette de fejl der er opstået? Brug vores system som din lønbogholder og få ro i maven med DataLøn.

Vil du undgå fejl?

Samlet finansløsning

Mangler du overblik, sammenhængende data og at kunne håndtere flere ansatte på en gang? DataLøn gør dit liv lettere.

Vil du have overblik?