Hvad er værdien af fri telefon?

Hvis du får stillet en telefon til rådighed af arbejdsgiver, skal du beskattes af fri telefon. Hvis arbejdsgiver stiller en telefon til rådighed, og du ikke bruger telefonen privat, skal du skrive under på en tro- og love erklæring. Tro- og love erklæringen skal dokumentere, at telefonen udelukkende er en arbejdstelefon.