Kompensation for omsætningstab til selvstændige

Der er nu kommet en række yderligere initiativer for at hjælpe de danske virksomheder, herunder en midlertidig kompensationsordning for selvstændige og freelancere.

Artiklen opdateres løbende. Sidst opdateret den 20. april 2020 kl. 14.34

Hvad betyder det for dig som selvstændig?

Ordningen medfører, at selvstændige, der forventer et omsætningstab på 30 % eller mere som følge af coronavirussen, vil kunne få en kompensation på op til 90 % af det forventede omsætningstab.

Omsætningstabet udregnes ud fra en sammenligning med den gennemsnitlige omsætningen i seneste regnskabsår.


Hvor meget kan du få i støtte?

Du vil maksimalt kunne få 23.000 kr. pr. måned. Hvis I er flere ejere af virksomheden, kan I få 23.000 kr. pr. måned pr. CPR-nummer.

Hvis du har en medarbejdende ægtefælle, vil loftet på maksimalt 23.000 kr. pr. måned blive hævet til 46.000 kr. pr. måned. Kompensationen er skattepligtig.


Hvilke krav skal du opfylde?

Du skal opfylde en række krav for at kunne benytte ordningen.

Det er et krav, at:
  • du er virksomhedsejer og ejer mindst 25 % af virksomheden
  • du arbejder i virksomheden
  • du er registreret i CPR-registret, og at virksomheden er registreret i CVR-registret
  • virksomheden har maksimalt 25 fuldtidsansatte
  • virksomheden i gennemsnit har haft en omsætning på 10.000 kr. pr. måned i en forudgående periode
  • virksomheden mindst har været registreret siden den 1. februar 2020.
 

Hvad er dokumentationskravene?

Når du anmelder dit forventede indtægtstab, skal du samtidigt indsende en tro- og loverklæring. Du skal også begrunde, hvordan dit omsætningstab er en konsekvens af coronavirussen.

Du vil efterfølgende skulle kunne dokumentere, at du har haft et omsætningstab på over 30 % i den periode, du har søgt kompensation for, i forhold til den gennemsnitlige omsætning i det seneste regnskabsår. Det bliver et krav, at alle virksomheder anvender revisorbistand til dette.


For hvilken periode gælder ordningen?

Den midlertidige kompensationsordning gælder fra den 9. marts til den 8. juli 2020, og du kan som virksomhedsejer maksimalt være omfattet af ordningen i 3 måneder. Ordningen vil først træde i kraft efter godkendelse af Europa Kommissionen.

 

Vigtigt, hvis du har søgt før den 18. april 2020

Hvis du ønsker kompensation i perioden 9. juni til 8. juli skal du sende en særskilt ansøgning - du skal altså søge igen. Har du tidligere ansøgt om kompensation for 75% af dit omsætningstab kan du nu søge om forhøjelse af kompensationsgraden med tilbagevirkende kraft.

 

Kan du risikere at skulle betale kompensationen tilbage?

Hvis du søger om kompensation, men det viser sig, at din omsætning ikke faldt 30 % eller derover i den periode, du ansøgte om kompensation for, vil du skulle betale kompensationen samt renter tilbage. Det er derfor en god ide at få hjælp fra en revisor, inden du søger.

Både kompensation og renter vil derudover skulle tilbagebetales, hvis du som virksomhedsejer har en personlig indkomst i skattesystemet for regnskabsåret 2020, der overstiger 0,8 mio. kr.

 

Hvad hvis du er freelancer?

Hvis du er freelancer og ikke har et CVR-nummer, har du også mulighed for at få midlertidig kompensation.

Du kan få dækket op til 90 % af det forventede B-indkomsttab, dog maksimalt op til 23.000 kr. pr. måned. Du skal ligesom de selvstændige skrive under på en tro- og loverklæring om, at du forventer et indkomsttab på 30 % eller derover som følge af coronavirussen.

Du skal opfylde følgende krav:
  • Du skal have haft en B-indkomst på minimum 180.000 kr. i 2019, svarende til mindst 10.000 kr. pr. måned i B-indkomst.
  • Du må ikke have en personlig indkomst på over 0,8 mio. kr. i 2020.
Du kan ansøge for indkomsttab inden for perioden fra den 9. marts 2020 til dem 8. juli 2020.

 

 

Få et corona overblik.
Vi opdaterer løbende.
Til corona overblik

Modtag nyt om corona