Ny aftale om kompensation til barer, restauranter og cafeer 

En ny politisk aftale vil udvide hjælpen til de barer, restauranter og cafeer, der har fået forbud mod at holde åbent efter kl. 22 på grund af den stigende coronasmitte i landet.

Aftalen indebærer en udvidelse af den ordning, hvor virksomheder og selvstændige, der beskæftiger sig med servering, kan søge om kompensation for faste omkostninger. Det samme kan underleverandører, som har leverancer til barer, restauranter, cafeer og lignende. 

 

Hvornår kan man søge om kompensationen?

Så snart aftalen er vedtaget, kan virksomhederne søge om kompensationen for perioden den 19. august 2020 til og med den 31. oktober 2020. I den nye aftale er der også mulighed for forlængelse året ud, hvis der stadig er begrænsninger på åbningstiderne. Kompensationsordningen vil have bagudvirkende kraft og vil altså gælde, fra den første regionale nedlukning fandt sted.

 

Hvem kan søge om kompensationen?

Ordningen vil gælde de virksomheder og selvstændige, der kan dokumentere at være ramt af nedgang i omsætning på grund af den begrænsede åbningstid.

Når det skal vurderes, om der er sket en nedgang i omsætning, vil man sammenligne med samme periode for 2019. Der kan også sammenlignes med en anden periode, hvis der har været særlige omstændigheder sidste år, såsom barsel. Kompensationen må dog ikke overstige virksomhedens faktiske nedgang i omsætning.

For at kunne benytte sig af kompensationsordningen skal virksomheden være registreret i Det Centrale Virksomhedsregister senest den 9. marts 2020.

 

Disse betingelser skal du opfylde for at få kompensation

Betingelser for virksomhederne
Virksomhederne skal kunne dokumentere en nedgang i omsætningen på mindst 35 % i den periode, hvor den begrænsede åbningstid gælder.

Jo større fald i omsætningen desto større kompensation. Størrelsen på kompensationen løber fra:

  • 25 %, hvis der er en nedgang i omsætning på mindst 35 % og
  • op til 80 %, hvis der er en nedgang i omsætning på 90 % eller derover.

Virksomheder, som tidligere har søgt om kompensation for faste omkostninger, kan genbruge den tidligere revisorerklæring.

Betingelser for selvstændige
Selvstændige ejere skal dokumentere en nedgang på mindst 30 procent i en periode på mindst 14 dage.

Kompensationen vil udgøre 90 % af omsætningstabet - dog maks. 23.000 kr. pr. måned.

 

Forlængelse af øvrige kompensationsordninger

Det vil stadig være muligt for virksomheder, som er omfattet af eksempelvis et forbud mod at holde åbent, grænselukninger eller forsamlingsforbuddet på over 500 personer, at ansøge om kompensation for deres faste omkostninger til og med den 31. oktober 2020 - også her er der mulighed for forlængelse året ud.

Arrangører, som må aflyse arrangementer med 350 personer eller derover, kan også stadig søge om kompensation via arrangørordningen til og med den 31. oktober 2020. Det kan eksempelvis være arrangører af professionelle sportsturneringer. På samme måde vil en bar, restaurant eller café kunne få kompensation, hvis man må aflyse, udskyde eller ændre et arrangement væsentligt.

Selvstændige, som er tvangslukkede - som eksempelvis diskoteker og natklubber - kan stadig få kompensation i den kompensationsordning for selvstændige, som gælder til og med den 31. oktober med mulighed for forlængelse året ud.

 

Arbejdsfordelings- og lønkompensationsordning

Virksomheder med begrænset åbningstider kan bruge den nye arbejdsfordelingsordning, som regeringen og arbejdsmarkedets parter indgik aftale om den 30. august 2020. Virksomheder, der er fuldt ud tvangslukkede, kan desuden stadig bruge lønkompensationsordningen, indtil forbuddet bliver ophævet.

 

Ny pulje på vej

Den nye aftale indeholder en lovning på, at aftalepartierne i uge 39 vil drøfte muligheden for at oprette en pulje på 100 millioner kroner, der skal være med til at holde hånden under restaurationsbranchen.

 

Et par bemærkninger fra os

Aftalen er endnu ikke vedtaget i Folketinget, men vi sørger selvfølgelig for, at holde jer opdateret løbende, når lovgivningen er på plads.


Har du spørgsmål, til den nye aftale kan du ringe til Erhvervsstyrelsens hotline på 72 20 00 34.