Ny trepartsaftale genindfører lønkompensation for fyringstruede medarbejdere i hele landet

Artiklen opdateres løbende. Sidst opdateret 22. december 2020 kl. 10.08

Regeringen og arbejdsmarkedets parter har aftalt genindførsel af lønkompensation i hele landet som følge af de nye corona-restriktioner i 69 kommuner. Formålet med denne aftale af at undgå afskedigelser og hjælpe virksomhederne, som er økonomisk ramt af disse skærpede restriktioner. Virksomheder i hele landet kan søge om lønkompensation. 

Betingelserne for at være at være omfattet af ordningen er i høj grad de samme som gjaldt for den tidligere lønkompensationsordning, som var gældende fra den 9. marts 2020 til den 29. august 2020, samt den midlertidige lønkompensationsordning vi så indført for kort tid siden, da 7 kommuner i Nordjylland blev pålagt særlige restriktioner.

Betingelserne kort ridset op:

 • Virksomheden står over for at skulle afskedige mindst 30 pct. eller mindst 50 af de ansatte.
 • De omfattede medarbejdere må ikke arbejde for virksomheden i perioden der søges kompensation for.
 • Medarbejderne skal have fuld løn i kompensationsperioden.
 • Virksomheden må ikke i kompensationsperioden afskedige medarbejdere grundet økonomiske årsager.
 • Ordningen omfatter medarbejdere ansat inden den 7. december 2020.
 • Virksomheden må senest have afskediget medarbejdere den 9. december 2020.

Vær opmærksom på, at der kan søges for enkelte arbejdssteder (p-numre), og at det altså ikke er et krav at en virksomhed lukker samtlige lokationer ned.

Derudover vil der ikke blive udbetalt kompensation for 3 dage, da kompensationsperioden strækker sig hen over julen, hvor mange virksomheder alligevel skulle have holdt lukket. 

Man vil ikke kræve afholdelse af ferie eller afspadsering fra medarbejderens side, men aftaler og frihed indgået mellem virksomhed og medarbejder inden den 9. december fastholdes.

Øvrige regler vedrørende ordningen følger den oprindelige ordning om lønkompensation. Du kan læse mere herom nedenfor.

 

Hvor stor en kompensation kan du få?

Ordningen giver de ramte virksomheder adgang til lønkompensation, som udgør:

 • 75 % for funktionæransatte* medarbejdere, dog højst 30.000 kr. pr. måned pr. fuldtidsansat
 • 90 % for ikke-funktionærer, dog maksimalt 30.000 kr. pr. måned pr. fuldtidsansat

*Husk, at dine timelønnede medarbejdere, også kan være omfattet af funktionærloven.

For de 38 kommuner, hvor restriktionerne trådte i kraft den 9. december, kan lønkompensationen søges fra denne dag. Resten af landet kan søge lønkompensation fra den 11. december 2020.

Lønkompensationsordningen gælder frem til, at restriktionerne ophører, hvilket på nuværende tidspunkt er den 3. januar. Når lønkompensationsordningen ophører erstattes den af ordningen om arbejdsfordeling. 

Ligeledes gælder lønkompentationsordningen for virksomheder, der har forbud mod at holde åbent helt frem til at forbuddet ophæves. 

 

Hvilke medarbejdere kan få lønkompensation?

Alle almindelige medarbejdere kan blive omfattet af ordningen. Det samme gælder deltidsansatte, studerende og fleksjobbere samt medarbejdere på barsel og sygemeldte medarbejdere.

Elever og lærlinge er også omfattet af ordningen.

“Ægte” direktører er ikke omfattet af ordningen. De kan i stedet være omfattet af ordningen om tilskud til selvstændige.

Sygemeldte medarbejdere og medarbejdere på barsel tæller med i opgørelsen af de 30 %, der skal være hjemsendt. Men du kan ikke få lønkompensation, hvis lønudgiften er dækket af andre tilskud, herunder refusion fra det offentlige.

 

Hvad gælder for mine elever og lærlinge?

Elever og lærlinge er omfattet af ordningen og du kan få 90 % af deres løn kompenseret, også selvom de er funktionærer. Du kan dog ikke få lønkompensation i de perioder, hvor eleven/lærlingen er på skole, heller ikke hvis der er tale om fjernundervisning.

Du har stadig et uddannelsesansvar, og du skal derfor som udgangspunkt ikke sende eleven/lærlingen hjem, hvis det er uddannelsesmæssigt og sundhedsmæssigt forsvarligt at fastholde praktikken i virksomheden.

Den periode, hvor eleven/lærlingen er hjemsendt, forlænger ikke uddannelsestiden, medmindre det bliver besluttet af det faglige udvalg. Dog bliver prøveperioden suspenderet.

 

Hvad gælder for mine fleksjobbere?

Hvis dine fleksjobansatte er ansat efter den nye ordning, kan du få lønkompensation for den faktiske arbejdstid og lønudgift.

For fleksjobbere på den gamle ordning, kunne du før vælge mellem at fortsætte i ordningen og få den sædvanlige refusion fra kommunen, eller også kunne du vælge at træde ud af fleksjobordningen og søge om den fulde lønkompensation.

Nu kan du modtage begge dele. Du kan dog kun få lønkompensation for den del af lønudgiften, som du ikke allerede får refusion for.

 

Hvad hvis du alligevel afskediger medarbejdere?

Selvom du allerede har været nødt til at afskedige en eller flere medarbejdere, kan du godt få lønkompensation fremadrettet. Du kan dog ikke få kompensation for de medarbejdere, du/virksomheden har sagt op, heller ikke selvom de stadig arbejder i deres opsigelsesperiode. Har din medarbejder selv opsagt sin stilling, kan der opnås lønkompensation for denne medarbejder i opsigelsesperioden.

Du skal desuden være opmærksom på, at medarbejdere i opsagt stilling også skal tælles med i 30 procent-kravet. Det gælder både, hvis medarbejderen selv har sagt op, og hvis du har opsagt medarbejderen.

I den periode, hvor virksomheden får lønkompensation, må du ikke afskedige medarbejdere af økonomiske årsager. Du må dog godt opsige medarbejdere af andre årsager.

Hvis du alligevel ender i en situation, hvor du bliver nødt til at opsige en eller flere medarbejdere af økonomiske årsager, stopper lønkompensationen for hele virksomheden. Det betyder, at du ikke kan få lønkompensation fremadrettet, men du kan stadig beholde den kompensation, som du har modtaget indtil det tidspunkt, hvor virksomheden træder ud af ordningen. Du skal altså ikke betale penge tilbage.

 

Kan du tilbagekalde medarbejderne, hvis du får opgaver til dem?

Ja, du kan tilbagekalde medarbejderne med 1 dags varsel. Det er muligt at trække sig ud af ordningen. Hvis du ikke stopper perioden med lønkompensation, skal du betale kompensationen tilbage for den periode, hvor medarbejderen ikke har været hjemsendt. Du skal derudover betale renter af dette beløb. Rentesatsen er dog endnu ikke fastlagt.

Du kan også vælge at fordele medarbejderne, så nogle medarbejdere er hjemsendt med lønkompensation i noget af perioden, og andre medarbejdere i en anden del af perioden. Du skal beskrive hvor lang tid, hver medarbejder skal være hjemsendt med lønkompensation, når du søger om det.

Derudover kan du vælge, at dine medarbejdere skal skiftes til at være hjemsendt og på arbejde. De skal dog være hjemsendt hele dage, og du skal sikre, at der i gennemsnit er 30 % af dine medarbejdere der er hjemsendt hen over lønkompensationsperioden.

Du har mulighed for at lade dine medarbejdere deltage i online uddannelsesaktiviteter, mens de er hjemsendt. Det er muligt at få lønkompensation for de dage, hvor medarbejderne deltager i uddannelsen, så længe der ikke modtages nogen anden form for lønrefusion i kompensationsperioden, for eksempel VEU-godtgørelse/SVU.

 

Hvordan søger du om lønkompensationen?

Du kan ansøge om lønkompensation hos Erhvervsstyrelsen på virk.dk. 

Ansøg om lønkompensation

Du starter ansøgningsprocessen ved at trykke på den blå rubrik “start selvbetjening”. Her vil du blive bedt om at logge ind med din virksomheds NemID.

Du skal bl.a. sørge for at have følgende oplysninger klar:

 • En opgørelse over de medarbejdere, du søger kompensation for.
 • En liste med oplysninger om de enkelte medarbejdere, herunder navn og CPR-nummer.
 • En angivelse af den periode, du søger kompensation for.
 • En angivelse af virksomhedens kontaktperson i tilfælde af, at Erhvervsstyrelsen får behov for yderligere informationer.

Under fanen “vejledning” kan du finde en vejledning til ansøgningen (trin-for-trin).

Hvis du søger lønkompensation for flere end 25 medarbejdere, skal du uploade en liste i CSV-format med en række nærmere oplysninger om de medarbejdere, du søger om kompensation for.

Under fanen “vejledning” kan du finde en guide til, hvordan du opretter en CSV-fil. 

Har du spørgsmål til ansøgningsprocessen, kan du finde svar på oftest stillede spørgsmål under fanen “spørgsmål og svar”.

 

Hvad gør du, hvis du kun har én ansat?

Hvis du har én ansat, svarer det til 100 % af medarbejderstaben, og du er derfor omfattet af aftalen. Selvstændige uden ansatte er derimod ikke omfattet af ordningen.

 

Hvor kan du læse mere om ordningen?

Du kan læse mere på virksomhedsguiden om den midlertidige lønkompensation.

 

Er din lønudbetaling forsinket, fordi du venter på lønkompensation?

Hvis du har ventet med at udbetale løn, fordi du ventede på lønkompensationen, kan du stadig gøre det i DataLøn. Du skal bare bruge den funktion, som hedder “gammel løn”.

Se hvordan i denne hjælpevideo

 

Har du brug for hjælp til, hvordan du håndterer coronavirus?

Visma DataLøns jurister er eksperter i ansættelsesret og personalejura og sidder klar hjemmefra ved telefonerne, hvis du har spørgsmål til lønkompensation eller til øvrig lovgivning, der er vedtaget i forbindelse med Covid-19. Vi kan svare på spørgsmål om ordningen, din virksomheds håndtering af corona eller om andre problemstillinger, der er relevant for din virksomhed.

Læs mere om, hvordan vi kan hjælpe dig

 

 

Få et corona overblik.
Vi opdaterer løbende.
Til corona overblik

Modtag nyt om corona

Modtag løbende nyt om corona


Vores jurister følger hele tiden udviklingen i coronavirus og de tiltag, der kommer fra regeringens side, og så snart der er nyt, skriver vi ud til alle modtagere af vores nyhedsbrev. Vil du også være opdateret på corona og andre nyheder, så tilmeld dig nyhedsbrevet.