Hvad er aconto?

Aconto er et udtryk, du vil høre i sammenhæng med penge. Det kan være acontobeløb, acontoudbetaling, acontobidrag eller simpelthen bare aconto.

Når man får eller betaler noget aconto, får eller betaler man det foreløbigt, som et afdrag, eller på forskud. Det er et beløb, der er "indtil videre", og som først senere vil indgå i en endelig, afsluttende opgørelse eller afregning.

Hvad betyder aconto?

Aconto har som så mange andre penge- og bankudtryk, sin oprindelse i italiensk - og før det, i latin. På italiensk betyder "a conto" bogstavelig talt "til regning". Conto kommer af "contare", der betyder at regne, der så igen kommer af det latinske "computare", som betyder at tælle sammen.

Aconto er altså et eller flere beløb, der betales, ofte løbende og med bestemte intervaller, for til sidst at blive gjort op. Udfaldet kan enten være, at den der betaler, ikke har betalt nok, eller at man har betalt for meget, og derfor får noget retur.

Du kender det sikkert fra din varmeregning, hvor du hver måned betaler et fast beløb, og når varmeregnskabet er gjort op, gøres pengene også endeligt op. I enten dit eller varmeselskabets favør. Dine acontobetalinger har altså været foreløbige, delvise betalinger.

Aconto har den samme betydning, når det gælder skat. Den A-skat, som arbejdsgiveren hver måned tilbageholder af lønnen, er en betaling aconto på vegne af medarbejderen. Når medarbejderen modtager sin endelige årsopgørelse fra SKAT, vil det samlede acontobeløb, der er blevet betalt løbende, blive holdt op mod det, der faktisk skal være betalt i skat. Og differencen vil blive udlignet - enten ved en efterregning, eller ved at man får nogle penge retur.

Acontobetaling gælder også i sammenhæng med B-skat.

Du kan forresten både skrive aconto eller a conto, og det forkortes a.c.

Hvad med aconto og løn?

Aconto kan også optræde i sammenhæng med lønudbetaling. En arbejdsgiver kan godt udbetale et beløb aconto til en medarbejder som løn.

Det kan være i en situaion, hvor arbejdsgiver for eksempel ikke har fået medarbejderens skattekort tids nok, og derfor ikke præcis kan beregne, hvad der skal udbetales.

Det kan også være i tilfældet, hvor der er lavet fejl i lønnen, og medarbejderen får udbetalt for lidt i løn.

Hvis fejlen først opdages så sent, at medarbejderen af den grund for eksempel kommer i bekneb for penge, når kalenderbladet skifter, kan arbejdsgiver vælge at udbetale et beløb aconto.

Selvfølgelig kan det også være i en situation, hvor medarbejderen ganske enkelt beder om at få noget løn på forskud. Hvis arbejdsgiver går med til det, vil medarbejderen få udbetalt et beløb aconto.

Som arbejdsgiver skal du blot vide, at du ikke kan udbetale løn aconto over flere måneder, uden at du trækker A-skat og AM-bidrag.

Bonus kan også udbetales aconto

Et andet eksempel på at acontobeløb bliver taget i brug, kan være ved en medarbejder, der skal have en bonus. Her vil arbejdsgiver måske gerne vise sin økonomiske anerkendelse af medarbejderen hurtigst muligt.

Arbejdsgiver kan således måske vælge at give medarbejderen forskud på for eksempel halvdelen af bonussen - aconto. I den næste lønkørsel vil arbejdsgiver så angive hele bonussen på lønsedlen med den korrekte skatteberegning. Her fratrækkes acontoudbetalingen naturligvis, så regnskabet går op.

Derfor er DataLøn nemt

Løn skal være nemt. Derfor kan vi hjælpe dig i gang, køre lønnen for dig og har en masse automatiske funktioner.

Skal løn være nemt?

Undgå fejl med DataLøn

Savner du prøveberegninger inden lønnen køres? Eller mulighed for at rette de fejl der er opstået? Brug vores system som din lønbogholder og få ro i maven med DataLøn.

Vil du undgå fejl?

Samlet finansløsning

Mangler du overblik, sammenhængende data og at kunne håndtere flere ansatte på en gang? DataLøn gør dit liv lettere.

Vil du have overblik?