Hvad er akkordløn?

Akkordløn er en særlig måde at blive aflønnet på. Når en lønmodtager er på akkord - og altså får akkordløn - får vedkommende en fast løn for et bestemt stykke arbejde. Det kan være, at man er ansat i en produktionsvirksomhed og får 10 kr. pr. dims, man får samlet. Samler man 100 dimser på en arbejdsdag, bliver det til 1000 kr. Får man kun samlet 70 dimser, bliver det til 700 kr.

Akkordløn betyder, at lønnen udregnes alt efter konkret indsats og målbare resultater (i form af dimser). Dette kan ses i modsætning til, at en lønmodtager får løn efter præsteret tid, for eksempel en 37 timers arbejdsuge.

Akkordløn kombineres oftest med en grundløn eller fast timeløn.

Hvem får typisk akkordløn?

Akkordløn ser man oftest i bygge- og anlægsbranchen samt i produktionsvirksomheder. Når virksomheder konkurrerer på produktionspris, er akkordaflønning en fordel for arbejdsgiverne, fordi de på den måde præcis ved, hvad omkostningen pr. enhed bliver.

Aftalen om akkordløn mellem arbejdsgiver og lønmodtager kan være en individuel eller en kollektiv aftale.

Hvorfor findes akkordløn?

En af grundene til, at akkordløn findes, er, at virksomhederne har bedre styr på deres produktionspriser, når arbejdstagerne får et fastsat beløb for det, de konkret har udrettet.

En anden fator kan være den motivation, der kan ligge for lønmodtageren i at tjene flere penge ved at arbejde hurtigt (eller hurtigere) og effektivt (eller mere effektivt).

Hvor høj er en akkordløn?

En akkordløn bliver tit fastsat ud fra nogle specifikke forventninger til, hvor meget en arbejdstager forventes at levere pr. time - så man rammer en bestemt timeløn. Det er således klart, at hvis man er hurtig og effektiv, kan man opnå en bedre løn, end hvis man er langsommere. Hvis man producerer under det, der er forventet, og som ligger til grund for akkorden, tjener man altså ikke nødevendigvis det, man havde håbet på.

Andre løntyper end akkordløn

Akkordløn er en blandt flere typer af aflønningsformer. Andre løntyper er:

  • Timeløn - man bliver aflønnet med det antal timer, man har arbejdet i en bestemt periode.
  • Månedsløn - man får en fast løn måned efter måned. Månedsløn kan både være forud- eller bagudbetalt.
  • Provisionsløn - man aflønnes efter hvor meget man sælger, det vil sige man får provision af sit salg.
  • Jobløn - en fast løn for et bestemt stykke arbejde. Minder lidt om akkordløn, blot for ledere og mellemledere, og med omvendt fortegn. Arbejdet skal bare laves til aftalt løn, og der er ingen øvre arbejdstid.
  • Bonus - en aflønningsform hvor lønnen toppes op med et ekstra beløb, for eksempel hvis bestemte mål nås.

 

Derfor er DataLøn nemt

Løn skal være nemt. Derfor kan vi hjælpe dig i gang, køre lønnen for dig og har en masse automatiske funktioner.

Skal løn være nemt?

Undgå fejl med DataLøn

Savner du prøveberegninger inden lønnen køres? Eller mulighed for at rette de fejl der er opstået? Brug vores system som din lønbogholder og få ro i maven med DataLøn.

Vil du undgå fejl?

Samlet finansløsning

Mangler du overblik, sammenhængende data og at kunne håndtere flere ansatte på en gang? DataLøn gør dit liv lettere.

Vil du have overblik?