Hvad er løntyper?

Der findes forskellige måder at aflønne sine medarbejdere på. Med andre ord - der findes forskellige løntyper. Der findes løntyper, der som udgangspunkt er 100 procent forudsigelige, og der findes løntyper der medfører, at bruttolønnen ikke gang efter gang kan forudses ned på sidste decimal. En løn kan også være sat sammen af flere forskellige løntyper - for eksempel en fast månedsløn, og så en del af lønnen der er baseret på provision.

Der kan være en overenskomst, der dikterer hvilken løntype, du som arbejdsgiver skal benytte (og en hel masse andre vilkår). Ellers er det en individuel aftale mellem medarbejder og virksomhed - en aftale som du skal sørge for at få med i ansættelseskontrakten.

Eksempler på løntyper

De mest almindelige løntyper, man støder ind i, er timeløn og månedsløn. Den primære forskel på de to er, at timelønnen afregnes time for time, altså reelt præsterede timer én til én. En månedsløn er derimod fast for perioden, ligegyldigt hvor mange arbejdsdage (og derfor arbejdstimer) der reelt set er i den givne måned. Her er timetallet for en stilling på 37 timer om ugen regnet ud til 160,33 timer. Det kan være rart at vide, hvis man får brug for at omregne til timeløn (for eksempel ved feriedifferenceberegning).

Andre løntyper er for eksempel provisionsløn. En sælger vil ofte være provisionslønnet, eventuelt blot delvist. Eller jobløn som typisk er en løntype, som ledere og mellemledere kan blive tilbudt. Med jobløn skal medarbejderen 'bare' løse sine opgaver til den aftalte løn. Og om det så tager 10 eller 100 timer for vedkommende, er sagen uvedkommende for arbejdsgiver. Medarbejderen har ingen øvre arbejdstid, hvilket naturligvis typisk vil være reflekteret i lønnens størrelse. En femte løntype er bonus - eller en bonusordning. Det minder om provisonsløn, idet lønnen (grundlønnen) tilføjes ekstra, variable beløb, for eksempel når medarbejderen når et bestemt mål. Og en helt sjette type er akkordløn, hvor medarbejderen bliver aflønnet på baggrund af, hvor meget vedkommende når. Akkordløn vil ofte bruges i produktionsvirksomheder, hvor man kan måle på, hvor mange dimser eller dutter den enkelte medarbejder for eksempel får samlet i løbet af arbejdstiden.

Sådan bestemmes løntypen

Det kan fremgå af overenskomsten (hvis du skal følge en sådan), hvilken løntype dine medarbejdere skal aflønnes med. For eksempel kan en overenskomst definere, at medarbejderne skal være månedslønnede. Eller timelønnede efter bestemte satser og takster. Overenskomsten kan også fastsætte en akkord.

Når du i øvrigt fastsætter løntypen for dine medarbejdere, er det naturligt at skæve til, hvordan andre i din branche griber det an. Og du kan overveje fordele og ulemper ved de forskellige typer af løn. Nogle løntyper kan måske skabe større incitament for den enkelte medarbejder, ligesom nogle løntyper - som for eksempel akkord - kun kan bruges meningsfuldt i visse jobtyper og ikke i andre.

 

Derfor er DataLøn nemt

Løn skal være nemt. Derfor kan vi hjælpe dig i gang, køre lønnen for dig og har en masse automatiske funktioner.

Skal løn være nemt?

Undgå fejl med DataLøn

Savner du prøveberegninger inden lønnen køres? Eller mulighed for at rette de fejl der er opstået? Brug vores system som din lønbogholder og få ro i maven med DataLøn.

Vil du undgå fejl?

Samlet finansløsning

Mangler du overblik, sammenhængende data og at kunne håndtere flere ansatte på en gang? DataLøn gør dit liv lettere.

Vil du have overblik?