Hvad er FerieKonto?

FerieKonto er en feriekasse, der står for den endelige udbetaling af en stor del af de danske lønmodtageres feriepenge. Arbejdsgivere afregner ofte deres medarbejderes feriegodtgørelse til FerieKonto - med mindre arbejdsgiver via overenskomst er bundet til en anden feriekasse (for eksempel Malerforbundet i Danmark), eller arbejdsgiver er medlem af en garantiordning via en arbejdsgiverforening og derved kan beholde feriepengene på egen konto, indtil medarbejderen skal have dem udbetalt.

Hvordan fungerer FerieKonto?

Når du er arbejdsgiver, fungerer FerieKonto som administrator af de nettoferiepenge, du afregner med netop FerieKonto hver gang, du udbetaler løn til de medarbejdere, der er ansat med feriegodtgørelse (typisk timelønnede).

FerieKonto administrerer også de feriepenge, du slutafregner, når en medarbejder med ferie med løn, fratræder, og I har et mellemværende i medarbejders favør. Altså, når denne medarbejder ved sin fratrædelse har nogle endnu ikke afholdte, men optjente feriedage til gode hos dig.

Hvordan afregner du til FerieKonto?

Hvis du bruger et lønsystem som DataLøn, bliver der for medarbejdere ansat med feriegodtgørelse automatisk afregnet med FerieKonto (eller anden feriekasse), når det er relevant. Det vil sige hver gang, disse medarbejdere får løn. Det kræver selvfølgelig, at medarbejderne er oprettet rigtigt i DataLøn, og at du ikke overskrider afleveringsfristen for lønnen. Men er den del i orden, så overholder du automatisk de frister der er for at afregne til FerieKonto.

For medarbejdere med feriegodtgørelse afregnes der 12,5 procent af den ferieberettigede løn.

Fristerne, der gælder, for at afregne til FerieKonto, er "straks". Omsat i praksis betyder det for månedslønnede den sidste dag i måneden. For 14-dageslønnede gælder, at den første lønperiode i en måned har indberetningsfrist den sidste dag i samme måned (for eksempel den 30. april). For den anden lønperiode er fristen den 15. i måneden efter (for eksempel den 15. maj).

For medarbejdere, der er ansat med ferie med løn, skal du kun afregne med Feriekonto i forbindelse med, at medarbejderen fratræder. I den situation skal du i DataLøn opgøre feriepenge, og derefter afregne med FerieKonto ved medarbejderens fratrædelse.

Hvordan får medarbejderen sine penge fra FerieKonto?

Når en medarbejder med feriegodtgørelse skal holde ferie, skal vedkommende gå på borger.dk for at bestille sin feriegodtgørelse. En medarbejder, der er fratrådt, kan gøre det samme. Medarbejderen kan i det hele taget få et overblik over sine feriepenge hos FerieKonto.

FerieKonto udbetaler tidligst en medarbejders feriegodtgørelse en måned før den første feriedag. Og eftersom pengene er beskattet fra din side, er beløbet medarbejderen bestiller, et nettobeløb.

Hvem administrerer FerieKonto?

FerieKonto er en ordning, der administreres af det offentlige, gennem ATP. Koncernen ATP er bygger på to søjler: den ene er en pensions- og investeringsforretning, der arbejder på at få pensionsmidler til at vokse. Det drejer sig om de kroner, både arbejdsgivere og lønmodtagere obligatorisk indbetaler måned efter måned via deres ATP-bidrag. Den anden søjle i ATP er en administrationsdel. Det er herfra blandt andet FerieKonto og feriepengene styres.

 

Derfor er DataLøn nemt

Løn skal være nemt. Derfor kan vi hjælpe dig i gang, køre lønnen for dig og har en masse automatiske funktioner.

Skal løn være nemt?

Samlet finansløsning

Mangler du overblik, sammenhængende data og at kunne håndtere flere ansatte på en gang? DataLøn gør dit liv lettere.

Vil du have overblik?

Undgå fejl med DataLøn

Savner du prøveberegninger inden lønnen køres? Eller mulighed for at rette de fejl der er opstået? Brug vores system som din lønbogholder og få ro i maven med DataLøn.

Vil du undgå fejl?