feriegodtgørelse

Hvad er feriegodtgørelse?

Feriegodtgørelse er en betaling, som lønmodtagere optjener ret til, når de arbejder. Feriegodtgørelsen udgør 12,5 procent af lønnen. Og den sikrer, at medarbejderen også får penge ind på kontoen, når vedkommende holder de 5 ugers ferie, han eller hun i følge ferieloven har ret til hvert år.

Hvad betyder feriegodtgørelse?

Som ordet selv fortæller, så er feriegodtgørelse en godtgørelse - en slags økonomisk erstatning eller kompensation - som lønmodtagere kan optjene, mens de arbejder. Når de så holder ferie, bruger de godtgørelsen i stedet for at få løn.

Hvem får feriegodtgørelse?

Som grundlæggende feriepengeordning er det især timelønnede lønmodtagere, der får feriegodtgørelse. Men faktisk er definitionen negativ. En lønmodtager får feriegodtgørelse, hvis vedkommende ikke opfylder følgende kriterier, altså:

  • ikke får fuld løn under sygdom
  • ikke får fuld løn på arbejdsfrie søgnehelligdage (for eksempel 2. påskedag)
  • ikke har mindst 1 måneds opsigelsesvarsel fra arbejdsgivers side

Opfylder medarbejderen omvendt disse krav, får vedkommende ferie med løn.

Dog er det sådan, at når en medarbejder med ferie med løn fratræder, og vedkommende har optjente feriedage til gode på fratrædelsestidspunktet, så afregner arbejdsgiver også disse dage med feriegodtgørelse (eller feriepenge) til Feriekonto.

Hvordan beregner arbejdsgiver feriegodtgørelsen?

Feriegodtgørelsen beregnes som 12,5 procent af bruttolønnen. For medarbejdere under denne feriepengeordning beregnes feriegodtgørelsen altså af lønnen inklusive tillæg og eventuel bonus. Som arbejdsgiver skal du beregne feriegodtgørelsen hver gang du laver lønnen. Og med mindre virksomheden selv udbetaler feriepengene, skal I afregne nettoferiepengene til FerieKonto eller anden feriekasse, hver gang I udbetaler løn.

Bruger I DataLøn som lønsystem, sørger vi dog for automatisk både at beregne og afregne feriepenge til Feriekonto eller anden relevant feriekasse.

Det eneste tidspunkt du i DataLøn selv skal være opmærksom på at anvise feriegodtgørelsen, er når du fratræder en funktionær. Anvisningen er dog hurtigt klaret - nemlig med et enkelt flueben.

Hvornår afregner arbejdsgiver feriegodtgørelsen?

Som arbejdsgiver skal du afregne feriegodtgørelsen for medarbejdere der er ansat med denne ferieordning, straks. Medarbejderen skal nemlig have feriepengene til rådighed måneden efter de har optjent dem, for allerede da kan de principielt afholde deres ferie. Det betyder, at du skal overholde bestemte frister i forhold til FerieKonto.

For 14-dageslønnede gælder, at den første lønperiode i en måned har indberetningsfrist den sidste dag i samme måned (for eksempel den 31. oktober). For den anden lønperiode er fristen den 15. i måneden efter (for eksempel den 15. november). Igen, hvis du bruger DataLøn, så skal du ikke bekymre dig over denne del, og slet ikke så længe du afleverer lønnen til os til tiden.

For medarbejdere, der er ansat med ferie med løn, kommer feriegodtgørelse afregnet til FerieKonto først i spil, når denne type medarbejder fratræder. Her er indberetningsfristen den sidste hverdag i den måned, medarbejderen fratræder.

Er feriegodtgørelse pensionsgivende?

Der er ikke noget entydigt svar på, om feriegodtgørelse er pensionsgivende. Det kan variere i forhold til de overenskomstmæssige forhold, den enkelte medarbejder er ansat under. Men feriegodtgørelse kan altså godt udløse pension.

Hvad er særlig feriegodtgørelse?

Særlig feriegodtgørelse er en anden måde at sige ferietillæg på. Det bør altså ikke blandes sammen med feriegodtgørelse som sådan. Den særlige feriegodtgørelse - altså ferietillægget - hører sammen med de medarbejdere, der er ansat under ordningen ferie med løn. For det er alene dem, der får den særlige feriegodtgørelse/ferietillægget. Ferieloven fastsætter ferietillægget til 1 procent af lønnen. Det kan dog være højere - hvis medarbejderne er dækket af en overenskomst eller har en individuel aftale.

 

Derfor er DataLøn nemt

Løn skal være nemt. Derfor kan vi hjælpe dig i gang, køre lønnen for dig og har en masse automatiske funktioner.

Skal løn være nemt?

Samlet finansløsning

Mangler du overblik, sammenhængende data og at kunne håndtere flere ansatte på en gang? DataLøn gør dit liv lettere.

Vil du have overblik?

Undgå fejl med DataLøn

Savner du prøveberegninger inden lønnen køres? Eller mulighed for at rette de fejl der er opstået? Brug vores system som din lønbogholder og få ro i maven med DataLøn.

Vil du undgå fejl?