Hvad er ferie med løn?

Mange lønmodtagere, især funktionærer, er ansat med ferie med løn. Ferie med løn er et ansættelsesvilkår. Og det er en måde at sikre, at lønmodtagerne også har en indtægt, når de holder ferie. De får simpelthen deres normale løn, også mens de holder ferie. Det kræver selvfølgelig, at de har optjent midlerne til det - hvilket de gør med 2,08 feriedage pr. måned, de er ansat.

At være ansat med ferie med løn er et alternativ til at være ansat med feriegodtgørelse, hvor medarbejderen i stedet for sin sædvanlige løn får en godtgørelse på 12,5 procent af sin løn. Denne godtgørelse - eller feriepenge om man vil - indbetaler arbejdsgiver løbende til Feriekonto eller en anden feriekasse, og herfra kan medarbejderen få pengene udbetalt, når vedkommende holder ferie.

Hvem får ferie med løn?

For at lønmodtagere kan få deres sædvanlige løn, når de holder ferie, skal de opfylde 3 klare kriterier. Med andre ord skal de være ansat under nogle bestemte vilkår, nemlig:

  • De får fuld løn under sygdom
  • De får fuld løn på arbejdsfrie søgnehelligdage (for eksempel kristi himmelfartsdag)
  • De har mindst 1 måneds opsigelsesvarsel fra arbejdsgivers side

Det er værd at bemærke, at betingelsen om mindst 1 måneds opsigelsesvarsel fra arbejdsgivers side også er opfyldt, selv om der til en start i en ansættelse er aftalt prøvetid. Det kunne for eksempel være 14 dages varsel i de første 3 måneder.

Hvordan fungerer ferie med løn?

Alle lønmodtagere optjener 2,08 feriedage (med enten løn eller feriegodtgørelse) pr. måned. En medarbejder, der er ansat med ferie med løn, skal altså have sin sædvanlige løn udbetalt under ferie, så længe han har optjent dagene hos dig.

Har medarbejderen ikke nok optjente feriedage - for eksempel fordi vedkommende er nyansat - kan han have feriepenge (feriegodtgørelse) med sig fra en tidligere ansættelse. Dem kan vedkommende hæve hos Feriekonto.

I tilfælde af at medarbejderen ikke har optjent nok feriedage hos dig til sin planlagte ferie, skal du trække ham i løn for de dage, der ikke er dækning for. Alternativt kan du give ham lov til at holde ferie på forskud. Vel at mærke hvis det er en ordning, I bruger i jeres virksomhed. Du skal huske, at det ikke er jeres pligt at give ferie på forskud, men det er en mulighed I har.

Laver I løn i DataLøn, kan systemet automatisk trække medarbejderen i løn for afholdte feriedage, der ikke er dækning for, det vil sige er optjent hos jer. Medarbejderen vil blive trukket i sin bruttoløn.

Hvordan beregnes ferie med løn?

Måske skulle man tro, at det var lige ud ad landevejen at beregne ferie med løn. For skal medarbejderen have sin løn under sin ferie, er det vel bare at udbetale? Ja, men der er en vigtig detalje: Du skal huske at reducere medarbejderens feriepengegrundlag.

Når en medarbejder holder ferie, optjener vedkommende ikke samtidig ferie. Derfor skal de lønkroner, vedkommende får udbetalt under sin ferie, ikke regnes med i det grundlag feriepengene beregnes på (hvis vedkommende fratræder, og du skal afregne feriepenge med Feriekonto).

I DataLøn kan denne beregning ske automatisk for månedslønnede, så længe du har oprettet din medarbejder med den korrekte feriekode (for ferie med løn), og derefter under medarbejderens stamdata får sat et par flueben. For det første skal medarbejderen være tilmeldt ferieregnskabet (1 flueben), og for det andet skal du sætte et flueben i "reduktion af feriepengegrundlag".

Det der i praksis sker, når du reducerer en medarbejders feriepengegrundlag, er, at systemet trækker 4,8 procent af lønnen fra pr. afholdt feriedag. Så kommer regnskabet i sidste ende til at stemme, hvis/når du en dag skal beregne feriepengene for at slutafregne.

Derfor er DataLøn nemt

Løn skal være nemt. Derfor kan vi hjælpe dig i gang, køre lønnen for dig og har en masse automatiske funktioner.

Skal løn være nemt?

Undgå fejl med DataLøn

Savner du prøveberegninger inden lønnen køres? Eller mulighed for at rette de fejl der er opstået? Brug vores system som din lønbogholder og få ro i maven med DataLøn.

Vil du undgå fejl?

Samlet finansløsning

Mangler du overblik, sammenhængende data og at kunne håndtere flere ansatte på en gang? DataLøn gør dit liv lettere.

Vil du have overblik?