Hvad er forskud?

Forskud bruges ofte synonymt med aconto. Forskud betyder, at man giver eller får noget - som regel penge - før det egentlig er fortjent. Man kan tage forskud på glæderne, man kan få eller give et arveforskud, og man kan også få eller give løn på forskud.

Hvad er løn på forskud?

Hvis du som arbejdsgiver giver en medarbejder løn på forskud, giver det næsten sig selv, at du udbetaler et beløb, som medarbejderen ikke reelt har tjent endnu. Man kan sige, at forskud er et beløb, der er "indtil videre". Og som på et senere tidspunkt vil indgå i en endelig og korrekt lønopgørelse og afregning.

I sidste ende kan udfaldet, efter at en medarbejder har fået løn på forskud, principielt gå to veje: enten har medarbejderen så at sige fået for lidt løn på forskud, så efterreguleringen kræver en udbetaling mere (typisk vil man regulere det i den næste lønudbetaling). Eller du kan som arbejdsgiver have udbetalt for meget i forskud, hvilket så vil resultere i, at den næste lønudbetaling bliver mindre end måske forventet - fordi differencen udlignes her.

Hvornår giver man løn på forskud?

Løn på forskud er generelt ikke arbejdsgivers kop te. Men det kan ind imellem være nødvendigt - og venligt - at give en medarbejder løn på forskud. Det kan for eksempel være, at man som arbejdsgiver ikke har fået medarbejderens skattekort tids nok, og derfor ikke præcis kan beregne, hvad der skal udbetales. I den situation vil de fleste arbejdsgivere vælge at udbetale et foreløbigt beløb som løn til medarbejderen - altså på forskud.

Det kan også være relevant at udbetale noget løn på forskud - altså til senere præcis afregning - hvis man som arbejdsgiver er kommet til at lave fejl i lønnen, så medarbejderen i første omgang har fået for lidt i løn. Hvis man først opdager fejlen så sent, at medarbejderen af den grund for eksempel kommer i bekneb for penge, når vedkommendes månedlige regninger typisk forfalder, kan du som arbejdsgiver vælge at udbetale et beløb på forskud. Den endelige justering vil så ske ved den næste normale lønudbetaling.

Endelig kan det selvfølgelig også hænde, at en medarbejder simpelthen beder om at få noget løn på forskud. Det er så op til dig som arbejdsgiver at vurdere, om du vil gå med til det.

Som arbejdsgiver skal du imidlertid vide, at du ikke kan udbetale løn på forskud over flere måneder, uden at du trækker A-skat og AM-bidrag.

Hvad er sammenhængen mellem forskud og skat?

Der er flere sammenhænge mellem forskud og skat.

Den første sammenhæng er, at du som arbejdsgiver ikke har lov til at udbetale løn på forskud - eller aconto - flere måneder i træk uden også at beregne og indeholde skat af det (A-skat og arbejdsmarkedsbidrag).

Den næste sammenhæng mellem forskud og skat er denne: når du som arbejdsgiver ved hver lønudbetaling tilbageholder skat på vegne af dine medarbejdere, så er det faktisk en forskudsskat. Du afleverer nemlig den beregnede skat af lønnen til SKAT som et forskud på den endelige skat, som medarbejderen i sidste ende bliver opgjort til at skulle levere. Det sker, når medarbejderen modtager sin endelige årsopgørelse fra SKAT og finder ud af, om vedkommende har fået betalt præcis det, vedkommende skulle (for eksempel via dig som arbejdsgiver). Eller om den skat, der er blevet betalt på forskud, i virkeligheden har været for stor, så medarbejderen skal have penge retur fra SKAT.

En fornuftig måde for medarbejderen at forsøge hverken at betale for meget eller for lidt i skat på forskud, er at tjekke sin forskudsopgørelse - og rette sin forskudsregistrering til, hvis der sker ændringer undervejs på et år. Det kan være en lønstigning eller noget andet, som kan give udslag på vedkommendes skattekort.

 

Derfor er DataLøn nemt

Løn skal være nemt. Derfor kan vi hjælpe dig i gang, køre lønnen for dig og har en masse automatiske funktioner.

Skal løn være nemt?

Samlet finansløsning

Mangler du overblik, sammenhængende data og at kunne håndtere flere ansatte på en gang? DataLøn gør dit liv lettere.

Vil du have overblik?

Undgå fejl med DataLøn

Savner du prøveberegninger inden lønnen køres? Eller mulighed for at rette de fejl der er opstået? Brug vores system som din lønbogholder og få ro i maven med DataLøn.

Vil du undgå fejl?