Skal personalegodet beskattes?

Når du stiller et gode til rådighed for en medarbejder, kan der både være tale om et konkret fysisk gode, men det kan også være for eksempel en rabat - og som sådan "bare" en økonomisk værdi. Hvis medarbejderen må bruge godet privat, er der tale om det vi til daglig kalder et personalegode.

Personalegoder skal som udgangspunkt beskattes, men reglerne er ikke ens for alle goder. Derfor er det en rigtig god idé at svare på nedenstående spørgsmål, så du sikrer dig, at du i sidste ende får personalegodet behandlet rigtigt i medarbejderens løn.

Tjekliste - følg trinene

 

Find ud af mere om skat på goder