hvad er ferietillæg?

Hvad er ferietillæg?

Ferietillæg er en ekstra sum penge, som alle lønmodtagere der er ansat med ferie med løn, får hvert ferieår. Ferietillægget udgør minimum 1 procent af den ferieberettigede løn. Tillægget kan være større, men 1 procent er fastsat i ferieloven, som man kan kalde laveste feriefællesnævner for alle, der arbejder på det danske arbejdsmarked.

Men hvorfor har vi overhovedet et ferietillæg? Det har vi for at dele sol og vind så vidt muligt lige. På et tidspunkt har nogle kloge hoveder regnet ud, at ferie med løn ikke helt svarer til de 12,5 procent i feriegodtgørelse, som medarbejdere, der er ansat under dén ordning får. Derfor findes ferietillægget på 1 procent.

Hvor meget er ferietillægget?

Ferieloven fastsætter ferietillægget til 1 procent af den ferieberettigede løn. Et ferietillæg kan godt være højere i nogle virksomheder, for eksempel 2 procent. Det kan blandt andet være en følge af en overenskomst eller af en personalepolitik.

Hvordan beregnes ferietillægget?

Når arbejdsgiver skal beregne ferietillægget, er udgangspunktet medarbejderens samlede ferieberettigede løn indtil videre i det til enhver tid igangværende ferieår. Den ferieberettigede løn er bruttolønnen - altså løn samt alle skattepligtige løndele i øvrigt, men fratrukket løn der er udbetalt under ferie (fordi man ikke optjener hverken ferie eller ferietillæg, når man holder ferie).

Som arbejdsgiver skal du selvfølgelig bruge den procentsats, der gælder i jeres virksomhed. Og hvis I følger en overenskomst, skal du tjekke dens forskrifter. Det kan for eksempel variere, om der skal beregnes pension af ferietillægget eller ej. I nogle virksomheder er et højere ferietillæg en del af en egen personalepolitik, ligesom det også er muligt, at den enkelte medarbejder individuelt har forhandlet sig frem til et højere ferietillæg. Så skal det fremgå at medarbejderens kontrakt.

Hvornår skal ferietillægget udbetales?

Ferietillægget til medarbejdere, der er ansat med ferie med løn, kan udbetales på én af to måder:

  • Ferietillægget udbetales løbende i takt med, at medarbejderen afholder ferie
  • Ferietillægget udbetales 2 gange årligt med henholdsvis maj- og augustlønnen

Metoden med 2 årlige udbetalinger er udbredt. Med majlønnen udbetales ferietillægget for perioden 1. september til 31. maj, og med augustlønnen udbetales ferietillægget for perioden 1. juni til 31. august.

Ferietillæg når en medarbejder fratræder

Hvis I afregner ferietillæg hver gang, medarbejderen afholder en eller flere feriedage, er der ikke noget hængeparti på den front, når og hvis medarbejderen fratræder. I den situation skal medarbejderen blot have 12,5 procent i feriegodtgørelse for ferie, som medarbejderen stadig har til gode (ikke afholdt).

Lidt mere kringlet bliver det, hvis I udbetaler ferietillægget 2 gange om året. For hvis medarbejderen fratræder på alle andre tidspunkter end præcis 31. maj eller 31. august, vil I have et mellemværende angående ferietillæg. Du skal som arbejdsgiver i den situation huske, at du med den sidste løn skal udbetale ferietillæg for den ferie, medarbejderen faktisk har afholdt siden sidste udbetaling af ferietillæg.

Eksempel på afregning af ferietillæg ved fratrædelse

I udbetaler ferietillægget 2 gange årligt, med maj- og augustlønnen, og satsen er 1 procent. En medarbejder (ansat med ferie med løn) siger op og fratræder den 31. januar. Hun har siden ferieårets start optjent 10,4 feriedage (2,08 pr. måned). I de 5 måneder har medarbejderen holdt 5 dages ferie. De dage mangler hun altså  1 procents ferietillæg for.

Som arbejdsgiver skal du derfor udbetale 1 procent af medarbejderens ferieberettigede løn for de 5 dage. Dertil skal medarbejderen have 12,5 procent i feriegodtgørelse for den ferie, hun stadig har til gode. I dette eksempel altså feriegodtgørelse for 5,4 feriedage.

 

 

 

Andre ord og begreber du vil have styr på?

Tjek ordbogen

 

Derfor er DataLøn nemt

Løn skal være nemt. Derfor kan vi hjælpe dig i gang, køre lønnen for dig og har en masse automatiske funktioner.

Skal løn være nemt?

Samlet finansløsning

Mangler du overblik, sammenhængende data og at kunne håndtere flere ansatte på en gang? DataLøn gør dit liv lettere.

Vil du have overblik?

Undgå fejl med DataLøn

Savner du prøveberegninger inden lønnen køres? Eller mulighed for at rette de fejl der er opstået? Brug vores system som din lønbogholder og få ro i maven med DataLøn.

Vil du undgå fejl?