Hvad er et honorar?

Et honorar er en betaling for et udført stykke arbejde. Typisk bruges honorar i situationer, hvor det udførte arbejde er en enkeltstående opgave eller et afgrænset projekt, som for eksempel en konsulent eller en freelancer skal have penge for. Eller netop honoreres for.

Det vil sige, at honorar bruges i situationer, hvor der ikke er en fastansættelse med alt hvad dertil hører af almindelig løn, løbende lønsedler og ansættelseskontrakt på spil. Når man får eller giver et honorar, er man altså lidt uden for den almindelige lønmodtager-skive og ikke indrulleret i et fast arbejdsgiver-lønmodtager-forhold.

Ofte vil modtageren af et honorar have et primært erhverv eller ansættelsesforhold, men har så mindre projekter - for eksempel foredrag - ved siden af i sin fritid, som vedkommende får honorar for. Honoraret vil som hovedregel være B-indkomst for modtageren.

Hvordan udbetales et honorar?

Hvis du som arbejdsgiver hyrer en freelancer til for eksempel at hjælpe med at sætte jeres hjemmeside op, eller hvis du for eksempel engagerer en jornalist til at holde en workshop, vil du ofte lave en honorarafregning.

Hvis den arbejdskraft, du engagerer, ikke er selvstændigt erhvervsdrivende med CVR-nummer og så videre (og i givet fald ville præsentere dig for en faktura for at få sin betaling), udbetaler du honorar til vedkommende. Det kræver ikke ret meget fra din side i forhold til at beregne og trække beløb som AM-bidrag, A-skat eller B-skat. Det eneste du skal sørge for, er at indberette bruttobeløbet til SKAT på honorarmodtagerens CPR-nummer.

Omvendt hvis du er den, der modtager honoraret. Så er det din opgave selv at opgive din indtægt til SKAT. Som oftest skal honoraret opfattes som B-indkomst, og derfor skal du svare både arbejdsmarkedsbidrag (AM-bidrag) og skat af beløbet - som var det hel normal lønindkomst. Skatten vil i dette tilfælde være B-skat. Der er forskellige måder at gøre det på - alt efter hvor meget honorarer fylder i din samlede indkomst. Læs hvordan SKAT forklarer det.

Hvordan beskattes et honorar?

Som arbejdsgiver, der udbetaler et honorar, er det ikke noget, du skal tænke over på samme måde som hvis det var en normal løn, du skulle udbetale. Beskatning, skattekort og så videre slipper du for at bekymre dig om. Du indberetter blot beløbet til SKAT på modtagerens CPR-nummer, og resten er op til modtageren af honoraret.

Hvordan beregnes et honorar?

Hvad er rimeligt at betale eller få i honorar? Der er ikke noget helt simpelt svar på det. Personen, der yder arbejdet, der skal honoreres, kan dybest set selv fastsætte prisen - så det vil altid være et spørgsmål om forhandling. Vil den der køber ydelsen, betale prisen?

Som en tommelfingerregel er det rimeligt at sige, at et honorar skal ligge på 2,5 gange den gennemsnitlige timeløn for samme slags arbejde, når det udføres som en del af et helt almindeligt fast ansættelsesforhold. Det skyldes, at honoraret dybest set også skal dække "alt det andet", der er med i et typisk fast lønmodtagerjob: ferie, pension, forsikringer med mere.

Hvad betyder ordet honorar?

Som det gælder så mange andre ord i det danske sprog, har ordet honorar latinske rødder. Det kommer nemlig fra latin "honorarium", som er afledt af "honor", der betyder hæder. Det giver jo meget god mening.

Derfor er DataLøn nemt

Løn skal være nemt. Derfor kan vi hjælpe dig i gang, køre lønnen for dig og har en masse automatiske funktioner.

Skal løn være nemt?

Undgå fejl med DataLøn

Savner du prøveberegninger inden lønnen køres? Eller mulighed for at rette de fejl der er opstået? Brug vores system som din lønbogholder og få ro i maven med DataLøn.

Vil du undgå fejl?

Samlet finansløsning

Mangler du overblik, sammenhængende data og at kunne håndtere flere ansatte på en gang? DataLøn gør dit liv lettere.

Vil du have overblik?