Hvad er AM-grundlag?

AM-grundlag er det samme som AM-indkomst. AM-grundlaget er et af de beløb, som lønmmodtagere finder på deres lønseddel. AM-grundlaget udtrykker den sum, som medarbejderen skal svare AM-bidrag (arbejdsmarkedsbidrag) af. AM-grundlaget er altså den indkomst, som man betaler 8 procent såkaldt bruttoskat af. Når AM-bidraget, eller bruttoskatten, er betalt af AM-grundlaget, er det beløb, man står tilbage med bagefter, A-indkomsten, som man derefter skal betale A-skat af.

Hvad betyder AM-grundlag

AM-grundlag er en forkortelse. Bagved gemmer der sig det knapt så mundrette "arbejdsmarkedsbidragsgrundlag". Lige så langt ordet er, lige så præcist er det egentligt: Det er det grundlag, som en medarbejder skal svare arbejdsmarkedsbidrag (AM-bidrag) af.

Hvis du vil læse om det på den nørdede måde, skriver SKAT også en del om arbejdsmarkedsbidragspligtig indkomst.

Hvordan finder jeg AM-grundlaget?

Som arbejdsgiver, der udbetaler løn, skal du bruge AM-grundlaget. Så hvordan finder jeg det, tænker du måske. AM-grundlaget finder du ved at tage udgangspunkt i medarbejderens bruttoløn.

Lad os sige, at en medarbejder tjener 20.000 kr. om måneden som det grundlæggende beløb, I har aftalt. I jeres virksomhed har I også en sundhedsforsikring, som medarbejderen kan gøre brug af som privatperson. En sundhedsforsikring er et eksempel på et personalegode, og værdien af dette gode skal du lægge oven i bruttolønnen. Hvis der er andre personalegoder, skal værdien af disse også lægges til. Det kunne for eksempel være fri bil.

Det nye beløb, du nu står med, skal du fratrække medarbejderens eget ATP-bidrag samt eget bidrag til pensioner. Og resultatet af dette regnestykke er AM-grundlaget.

Sådan regnes AM-grundlaget ud

Hvis du bruger et lønsystem som Visma DataLøn, skal du egentlig blot fodre systemet med nogle bestemte tal, og så går resten af sig selv.

Det der sker "omme bagved", er at den samlede værdi af eventuelle personalegoder lægges oven i den rene løn, og derefter trækkes ATP og eventuelt andre pensionsbidrag fra (dog kun medarbejderens andel).

AM-grundlag og skat

Sammenhængen mellem AM-grundlag og skat er denne: AM-grundlaget er den størrelse, som arbejdsgiver skal bruge til at trække medarbejderens AM-bidrag fra i. Arbejdsmarkedsbidraget er ens for alle lønmodtagere og udgør 8 procent (dog betaler man ikke AM-bidrag, hvis man er på overførselsindkomst, for eksempel dagpenge som man kan få, hvis man er medlem af en a-kasse).

Når AM-bidraget på 8 procent er trukket fra, er det resterende beløb på lønsedlen lig med medarbejderens A-indkomst. Den skat, der derefter skal afleveres, afhænger af den enkeltes personfradrag og trækprocent. Denne del af skatten hedder A-skat.

Den enkeltes skattefradrag og trækprocent afhænger af en lang række forhold. Blandt andet er trækprocenten varierende ud fra hvilken kommune, medarbejderen bor i. På samme måde dikterer selve størrelsen af indtægten, om den enkelte skal betale topskat eller ej.

 

Derfor er DataLøn nemt

Løn skal være nemt. Derfor kan vi hjælpe dig i gang, køre lønnen for dig og har en masse automatiske funktioner.

Skal løn være nemt?

Undgå fejl med DataLøn

Savner du prøveberegninger inden lønnen køres? Eller mulighed for at rette de fejl der er opstået? Brug vores system som din lønbogholder og få ro i maven med DataLøn.

Vil du undgå fejl?

Samlet finansløsning

Mangler du overblik, sammenhængende data og at kunne håndtere flere ansatte på en gang? DataLøn gør dit liv lettere.

Vil du have overblik?