Hvad koster det at ansætte en medarbejder?

Du skal hæve dig lidt op i helikopteren, når du skal regne ud, hvad en ansættelse rent faktisk koster. Helt automatisk tænker man på selve lønnen, når det handler om at fastlægge, hvad det koster at ansætte en medarbejder. Og lønnen er selvfølgelig central - med alle de dele den skal og kan bestå af.

Men en medarbejder koster også på andre fronter. I et job der foregår på kontor, skal medarbejderen have en fysisk arbejdsplads. Et bord at sidde ved, en stol at sidde på, en pc at skrive på og så videre. Er du ved at ansætte en medarbejder med hænderne skruet på på en lidt anden måde, skal du måske betale for arbejdstøj, værktøj, redskaber og telefon.

Oven i det hele kan du lægge eventuelle udgifter til husleje, lager, værksted, forsikringer og så videre. Alt sammen er det en del af et større regnskab.

Men en af de løbende største enkeltudgifter vil typisk være lønnen til den ansatte.

Hvad koster en ansættelse i ren løn?

Når vi taler om alt det, din medarbejder kan se på sin lønseddel, har vi skruet en beregner sammen til dig, der vil have et fingerpeg om, hvad en medarbejder koster i timen: Lav en lønberegning

De fleste mennesker svarer blot med et enkelt tal, hvis man spørger dem om, hvad de får i løn. Den ene forholder sig måske til sin månedsløn og svarer "28.000 kr.", den næste citerer sin timeløn, for eksempel "180 kr. i timen". Det er som regel også tilstrækkeligt i en generel samtale. Men når det handler om, hvad det koster at ansætte en medarbejder, er sådan et enkelt tal ikke helt tilstrækkeligt eller fyldestgørende.

Men bag - eller oven i - tallet vil der som regel være flere lønudgifter for dig, der ansætter medarbejderen. I eksemplet med de 28.000 kr., er dette måske bare hovedbeløbet, som I har aftalt som arbejdsgiver og lønmodtager. Dertil skal du som arbejdsgiver også indbetale til ATP, der er feriepenge, og måske er der også noget pension.

Hvordan skal en ansat have løn?

Der findes flere måder at ansætte medarbejdere på. Og derfor er der også flere forskellige måder at udbetale løn på.

Du kan ansætte en medarebjder på fast månedsløn, eller vedkommende kan være på timeløn. Beregning og udbetaling kan finde sted hver 14. dag eller månedligt, ligesom medarbejderen kan være forud- eller bagudbetalt. Det kan i nogle tilfælde være bestemt af en kollektiv overenskomst.

Andre typer af aflønningsformer er akkordløn, jobløn, provisionsløn og bonus.

Hvordan din medarbejder end får sin løn, består den samlede betaling af flere elmenter, hvor nogle - som ATP - er lovpligtige. Andre elementer kan være personalegoder og pension, for eksempel arbejdsmarkedspension (AMP).

Derfor er DataLøn nemt

Løn skal være nemt. Derfor kan vi hjælpe dig i gang, køre lønnen for dig og har en masse automatiske funktioner.

Skal løn være nemt?

Undgå fejl med DataLøn

Savner du prøveberegninger inden lønnen køres? Eller mulighed for at rette de fejl der er opstået? Brug vores system som din lønbogholder og få ro i maven med DataLøn.

Vil du undgå fejl?

Samlet finansløsning

Mangler du overblik, sammenhængende data og at kunne håndtere flere ansatte på en gang? DataLøn gør dit liv lettere.

Vil du have overblik?